Thành ủy Bến Tre thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 6, khóa 12

Ngày 31/10, Thành ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa 12.
Ông Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XII. (Ảnh: Phương Thảo)

Ông Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre dự và chủ trì báo cáo Hội nghị. Ngoài ra, hội nghị còn có ông Nguyễn Văn Đức - Bí thư Thành ủy Bến Tre, Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể thành phố.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo nêu rõ, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6, khóa XII diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 4 -11/10/2017 với những nội dung trọng tâm: Thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tài chính, ngân sách năm 2018; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, có hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; công tác dân số trong tình hình mới.

Ông Hạo nhấn mạnh, đây là những nội dung quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, rộng lớn, vừa cơ bản, vừa cấp bách, có tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cả nước.

Thời gian tới, Bến Tre cần tiếp tục quán triệt đến mọi cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị tạo sự đồng thuận cao, tin tưởng với các chủ trương, quan điểm lãnh đạo của Đảng đã được thông qua tại Hội nghị Trung ương 6; nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch, nhiệm vụ chính trị đề ra, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet