Thành ủy Cam Ranh báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trương ương lần thứ 6, Khóa 12

Sỹ Đồng

Sáng 20/10, Thành ủy Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) đã tổ chức hội nghị báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII cho hơn 150 đại biểu là cán bộ chủ chốt của thành phố.
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Các đại biểu là cán bộ chủ chốt được nghe ông Lương Đức Hải, Tỉnh ủy viên- Bí thư Thành ủy Cam Ranh thông báo nhanh những nội dung cốt lõi Hội nghị Trung ương 6, khóa XII về các nội dung: Tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Đề án “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”;

ĐGề án “Về công tác dân số trong tình hình mới”;

Đề án “Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, về công tác cán bộ…

Chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lương Đức Hải – Bí thư thành ủy Cam Ranh yêu cầu các cấp cơ sở Đảng, chi bộ, đảng viên trực thuộc quán triệt nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XII. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet