Thành ủy Cần Thơ: Tập trung đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XII vào cuộc sống

PV

Ngày 25/5/2016, đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Thành ủy Cần Thơ.

 "Mọi cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt của cấp ủy các cấp phải học tập, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng." Đây là một trong những nội dung được đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - nhấn mạnh tại buổi làm việc với Thành ủy Cần Thơ.

 Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng lưu ý các cấp ủy Cần Thơ phải tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bằng nhiều hình thức phong phú; trong đó chú ý đi sâu vào những quan điểm mới được đề cập trong Nghị quyết để tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, từ đó tạo ra sự đồng thuận, thống nhất trong hành động của toàn xã hội trong việc tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đồng chí Đinh Thế Huynh tại buổi làm việc với Thành ủy Cần Thơ

Để việc học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội XII đạt kết quả cao, tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Thế Huynh cũng yêu cầu Bí thư cấp ủy các cấp, trước hết là đồng chí Bí thư Thành ủy phải là người trực tiếp báo cáo, quán triệt Nghị quyết; Ban Thường vụ chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy Cần Thơ phải tập trung xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, kế hoạch hoạt động của những người đứng đầu cấp ủy trong triển khai Nghị quyết Đại hội và đây sẽ là tiêu chuẩn đánh giá cán bộ trong thời gian tới.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet