Thành ủy TP. HCM: Biểu dương tập thể cá nhân xuất sắc

N.T

Ngày 18/5, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015-2016 và kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016).

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả bước đầu rất đáng khích lệ. Học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự nguyện, tự giác trong hoạt động hằng ngày; trong biểu hiện cụ thể từ hành vi, lời nói, ứng xử chuẩn mực khi giải quyết công việc; trong mối quan hệ thân ái, bao dung với đồng nghiệp và nhân dân. Nhiều nơi việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành động lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 

Tại buổi lễ, Thành ủy đã vinh danh và biểu dương 157 tập thể và 245 cá nhân có thành tích nổi bật nhất từ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015-2016. Đó là những tập thể và cá nhân ở hầu hết các lĩnh vực, có những việc làm thiết thực và hiệu quả hết sức cụ thể. Mỗi tập thể, cá nhân có một cách thể hiện khác nhau về bản lĩnh, tầm nhìn của mình dưới ánh sáng đạo đức, tác phong của Bác. Đó là cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo ở các cấp ủy, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà tu hành, những người dân bình thường ở đủ các thành phần và tầng lớp xã hội… Trong cuộc sống họ là những người bình dị, khiêm nhường. Nhưng ở họ có chung một điểm là luôn biết hy sinh bản thân. Đó cũng là những tập thể, cá nhân xứng đáng là những gương sáng về lối sống, nề nếp làm việc, thái độ tận tụy trong phục vụ nhân dân.

Phát biểu tại lễ biểu dương, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Đinh La Thăng nhấn mạnh: Dù Bác đã đi xa, nhưng chúng ta như luôn luôn thấy Bác cùng hiện diện trong những vui buồn lo toan của Đảng bộ và nhân dân thành phố. Trong mỗi bước chúng ta đi, mỗi việc chúng ta làm như có Bác luôn theo sát, vừa là hiện thân của sự động viên, chở che, vừa là tấm gương đạo đức cho chúng ta soi vào mỗi ngày, để mỗi người trong chúng ta tự biết mình phải sống sao cho xứng đáng hơn với niềm tin yêu của Bác.

Biểu dương các điển hình tập thể, cá nhân được vinh danh tại buổi lễ, đồng chí Đinh La Thăng cho rằng, TP. Hồ Chí Minh thân thiện hơn, hấp dẫn hơn, đáng sống hơn nhờ có sự đóng góp của những tập thể và cá nhân ấy. Đó là những tập thể có tinh thần đoàn kết, có nền nếp kỷ luật cao, xây dựng được chương trình hành động cụ thể, có kế hoạch rõ ràng trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đó là những tập thể quyết liệt đổi mới tư duy hành động, từ lãnh đạo đến nhân viên đều dám cam kết “nói đi đôi với làm”. Đó là những tập thể biết khắc phục hạn chế, vươn lên bằng tinh thần dám nhìn thẳng vào khuyết điểm, cầu thị, chân thành, đề cao thái độ tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Đó là những tập thể biết đặt lợi ích của cộng đồng, của thành phố lên cao nhất. Đó là những tập thể dành nhiều nỗ lực cho việc chăm lo người nghèo, gia đình neo đơn, gia đình chính sách, những bệnh nhân hiểm nghèo, những công dân lầm lỗi, những trẻ em có hoàn cảnh thiệt thòi... Nhiều trong số những tập thể ấy thực sự là hình mẫu đầy cảm động về tình yêu thương con người.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp quán triệt, có những giải pháp hữu hiệu hơn nữa nhằm tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị; đưa việc học tập và làm theo Bác thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet