Thay đổi chính sách giảm nghèo: Người dân được tiếp cận nhiều dịch vụ

Tâm Tâm

Chuẩn nghèo đa chiều được kỳ vọng bảo đảm được mức sống tối thiểu và tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản cho mọi người dân.

Chuẩn nghèo đa chiều được tính cộng với các dịch vụ cơ bản về trình độ giáo dục của người lớn, tình trạng đi học của trẻ em tiếp cận với dịch vụ y tế, bảo hiểm y tế, chất lượng nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đầu người, nguồn nước sinh hoạt, công trình vệ sinh, sử dụng dịch vụ viễn thông và tài sản tiếp cận dịch vụ thông tin. Với cách tiếp cận này, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của Việt Nam sẽ lên tới 12% và hộ cận nghèo khoảng 6%.

Trong thời gian qua, Chính phủ Việt Nam triển khai và ban hành nhiều chính sách cụ thể hỗ trợ người nghèo như chính sách vay vốn, hỗ trợ về y tế, hỗ trợ về giáo dục, nhà ở, nước sạch. Trong đó, tâm điểm là Chương trình 30a hỗ trợ 62 huyện nghèo đầu tư hạ tầng thiết yếu, công trình thủy lợi, giao thông phục vụ đời sống dân sinh vùng đồng bào khó khăn, giúp cho người nghèo phát triển sản xuất, đời sống khá hơn.

Từ thực tế triển khai các chương trình giảm nghèo, Chính phủ nhận thấy để giảm nghèo bền vững cần thay đổi cách tiếp cận về đói nghèo. Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cho biết: “Theo chuẩn thế giới, chuẩn nghèo không chỉ có đủ ăn mà phải có điều kiện tiếp cận các dịch vụ tối thiểu. Chính vì vậy, Việt Nam thực hiện chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020, vẫn bao gồm mức thu nhập cao hơn mức hiện nay và tính tới việc để người nghèo phải tiếp cận được những dịch vụ cơ bản như y tế, giáo dục, nước sạch, thông tin. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 1/1/2016. Chuẩn này sẽ phải nâng cao hơn để đảm bảo giá trị đồng tiền, mức sống của người nghèo và cải thiện đời sống cho bà con”.

Dự kiến trong năm 2016, ngân sách Nhà nước sẽ phải chi khoảng 15 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ số người nghèo và cận nghèo so với năm nay. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tìm nguồn lực để thực hiện thành công chuẩn nghèo đa chiều ngay trong năm đầu tiên thực hiện. Song song với đảm bảo nguồn vốn là việc rà soát để điều chỉnh chính sách giảm nghèo theo hướng giảm dần chính sách hỗ trợ cho không, tăng chính sách hỗ trợ cho vay, phân loại chính xác đối tượng hộ nghèo.

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cho biết: “Bộ tham mưu cho Chính phủ rà soát lại tất cả chính sách đối với người nghèo, trên cơ sở đó phân công lại trách nhiệm của từng ngành trong từng lĩnh vực. Mỗi ngành phải có trách nhiệm cụ thể trong từng chỉ tiêu giảm nghèo, đồng thời là chuyển từ 16 Chương trình mục tiêu Quốc gia nói chung còn 2 Chương trình. Đó là Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình Giảm nghèo bền vững. Như vậy nguồn lực sẽ tập trung hơn vào những đối tượng, địa phương còn khó khăn để thực hiện mục tiêu giảm nghèo”.

Theo ông Ngô Trường Thi- Vụ trưởng, Chánh VPQG về Giảm nghèo, Chính sách hỗ trợ mới cần theo hướng: mở rộng đối tượng là hộ mới thoát nghèo và hộ cận nghèo nhằm hạn chế tái nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững.

Các mức chính sách được thiết kế theo nguyên tắc: hộ nghèo được ưu tiên nhất, sau đó đến hộ mới thoát nghèo và hộ cận nghèo. Chính sách hỗ trợ giảm nghèo phải đặc biệt quan tâm đến dạy nghề, tạo việc làm gắn với hỗ trợ sản xuất, phát triển nông nghiệp, nông dân nông thôn và xây dựng nông thôn mới nhằm giảm nghèo bền vững.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet