Thay đổi mới nhất về tiền lương 2017: Lương tăng đồng loạt nhiều đối tượng

Minhh Thư

Sang năm 2017, nhiều chính sách tiền lương sẽ thay đổi, áp dụng quy định mới như: tăng mức lương cơ sở là 1.3 triệu đồng/tháng, mức lương của nhóm lao động qua đào tạo, học nghề cũng được bổ sung...

1. Tăng lương tối thiểu vùng

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp.

Từ 1/1/2017, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng 180.000 đồng - 250.000 đồng/tháng so với hiện hành.

Thay đổi mới nhất về tiền lương 2017: Lương tăng đồng loạt nhiều đối tượng - ảnh 1
Nhiều chính sách tiền lương thay đổi áp dụng trong năm 2017.

Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng  I là 3.750.000 đồng/tháng (mức cũ là 3.500.000 đồng); vùng II là 3.320.000 đồng/tháng (mức cũ là 3.100.000 đồng); vùng III là 2.900.000 đồng/tháng (mức cũ là 2.700.000 đồng) và vùng IV là 2.580.000 đồng/tháng (mức cũ là 2.400.000 đồng).

2. Từ ngày 1/7/2017, mức lương cơ sở là 1,3 triệu đồng/tháng

Mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp.

Mức lương cơ sở sẽ đựơc điều chỉnh tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2017 theo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Đồng thời điều chỉnh lương lưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức lương cơ sở.

3. Tiền lương đối với sinh viên mới ra trường 2017

Đối với trường hợp làm việc cho doanh nghiệp:

Vùng I: 4.012.500 đồng/tháng

Vùng II: 3.552.400 đồng/tháng

Vùng III: 3.103.000 đồng/tháng

Vùng IV: 2.760.600 đồng/tháng

Đối với trường hợp làm việc cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp:

Từ ngày 01/01/2017 – 30/06/2017: 2.831.400 đồng/tháng đối với sinh viên tốt nghiệp Đại học và 2.541.000 đồng/tháng đối với sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng.

Từ ngày 01/7/2017 trở đi: 3.042.000 đồng/tháng đối với sinh viên tốt nghiệp Đại học và 2.730.000 đồng/tháng đối với sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet