Thay đổi vị trí một que diêm để có bài toán đúng 3+4=5

Bạn hãy thử tài với bài toán sau. Nhớ là chỉ thay đổi 1 vị trí que diêm thôi nhé.

Gợi ý:


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet