Bạn hãy thử tài với bài toán sau. Nhớ là chỉ thay đổi 1 vị trí que diêm thôi nhé.

Gợi ý: