Thêm một bài toán thú vị nhiều người giải sai

PV (Sưu tầm)

Bạn có nằm ngoài 83% người giải sai kia không?

Gợi ý: A=6

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet