Thêm một cuốn sách trang bị kiến thức cơ bản về Luật Biển

Bình Minh

Cuốn sách "50 câu hỏi – đáp về Luật Biển quốc tế và Luật Biển Việt Nam" vừa được Nhà xuất bản Thông tin & Truyền thông phát hành nhằm cung cấp kiến thức cơ bản, thiết thực nhất về Luật Biển 1982 của Liên hợp quốc và Luật Biển Việt Nam.

Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về Công ước Luật Biển quốc tế năm 1982 cũng như Luật Biển Việt Nam năm 2012, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với các chuyên gia, các nhà khoa học biên soạn, và giao cho Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách "50 câu hỏi - đáp về Luật Biển quốc tế và Luật Biển Việt Nam".

Bìa 1 của cuốn sách.

Bằng hình thức hỏi - đáp ngắn gọn, cuốn sách đã cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản nhất, thiết thực nhất về Luật Biển 1982 nói chung và Luật Biển Việt Nam nói riêng.

Từ đó, nâng cao nhận thức cho độc giả về vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Được biết, để tạo hành lang pháp lý cho các quốc gia ven biển, ngày 30/4/1982, tại Montego Bay, Công ước Luật Biển của Liên hợp quốc đã được thông qua. Đây là văn bản pháp lý quốc tế quy định các hoạt động trên biển và đại dương của các quốc gia phù hợp với xu thế phát triển chung và lợi ích lâu dài của cộng đồng quốc tế, đồng thời duy trì an ninh, trật tự, môi trường trên biển.

Việt Nam là một trong 107 quốc gia đầu tiên tham gia ký kết Công ước Luật Biển của Liên hợp quốc.

Ngày 21/6/2012, Việt Nam đã ban hành Luật Biển nhằm thống nhất quản lý việc hoạch định, sử dụng, thăm dò, khai thác, bảo quản các vùng biển, thềm lục địa và hải đảo của Việt Nam, cũng như việc giải quyết tranh chấp trên biển giữa Việt Nam với các nước láng giềng.

Đây được coi là bước tiến quan trọng trong việc nội luật hóa các quy định của Công ước Luật Biển vào pháp luật Việt Nam, tạo thuận lợi cho Nhà nước Việt Nam quản lý thống nhất về biển và phát triển nền kinh tế biển của Việt Nam. Đây cũng là một bằng chứng sống động thể hiện sự cam kết thực tế của Việt Nam đối với việc tôn trọng và thực thi các quy định của Công ước Luật Biển 1982.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet