Thí điểm đưa bác sĩ về vùng cao, vùng dân tộc thiểu số

Khánh Ngọc

Thí điểm đưa Bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo) từ năm 2013 và đến nay đề án đã được triển khai có những kết quả ban đầu.

Giúp người dân tộc thiểu số được KCB tốt nhất

Theo Ông Nguyễn Văn Tác – Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Y tế căn cứ kết quả thu thập số liệu báo cáo của 63 tỉnh thì hiện tại số lượng bác sĩ của tuyến huyện chiếm 30% trên tổng số bác sĩ của cả nước (16.213/57.066 bác sĩ). Song trên thực tế ở một số bệnh viện huyện và Trung tâm y tế huyện của các huyện nghèo thì số lượng và chất lượng của đội ngũ bác sĩ còn nhiều bất cập, một số bệnh viện chỉ có 7 – 8 bác sĩ, trong đó có 1 – 2 BS CKI (các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu); một số Trung tâm y tế huyện chỉ có 4 – 5 bác sĩ, có 1-2 BS CKI (các tỉnh: Bình Định, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Nghệ An, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang) các khu vực có đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn đến nay dự án đã mang một ý nghĩ rất to lớn.

Nắm được mục tiêu phát triển đầu tiên đó là sức khỏe. Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người và của toàn xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế, là nhân tố trực tiếp bảo đảm nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đầu tư cho lĩnh vực này là đầu tư phát triển, thể hiện bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Triển khai thực hiện đường lối của Đảng về chăm sóc, bảo vê, nâng cao sức khỏe nhân dân, trong thời gian qua Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan cùng với Cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo các nguồn lực về đầu tư cơ sở vật chất, về chính sách và phát triển nguồn nhân lực ở tất cả các tuyến phục vụ cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 92/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 về việc phê duyệt Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013 – 2020 trong đó đã chỉ đạo “Tiếp tục thực hiện việc luân phiên, luân chuyển cán bộ chuyên môn từ tuyến trên về hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới để nâng cao chất lượng bệnh viện tuyến dưới.

Hiện nay, việc tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ y tế của người dân ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng kinh tế xã hội khó khăn còn hạn chế, thấp hơn nhiều mức trung bình của cả nước do hệ thống y tế công lập tại các vùng này còn thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đặc biệt là nguồn nhân lực y tế.

Một công đôi việc

Trong khi đó, những năm qua, một bộ phận sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học y khoa chưa được sử dụng tốt, làm việc trái với nghề đào tạo hoặc chưa tìm được việc làm và có xu hướng tập trung ở lại các thành phố, thị xã; hầu như các bác sĩ mới ra trường không mặn mà với việc trở lại địa phương mình công tác nếu có thì rất ít với nhiều lí do như nơi công tác ở địa phương còn thiếu cơ sở vật chất, không có điều kiện nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, một số bác sĩ về quê hương công tác sau một thời gian lại tìm cách chuyển lên tuyến trung ương. Trong khi đó, ở nông thôn, miền núi, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn còn thiếu Bác sỹ, nhưng hàng năm trên cả nước có rất nhiều sinh viên y khoa mới tốt nghiệp ra trường chưa được sử dụng trong các cơ sở y tế công lập.

Để ổn định nguồn nhân lực phục vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân được tốt, tiến tới mọi người dân được bình đẳng trong việc thụ hưởng dịch vụ y tế thuận tiện và có chất lượng, ngành y tế từ trung ương đến địa phương đã có nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu nguồn bác sĩ tại các cơ sở y tế tuyến dưới như kết hợp quân dân y, đề án 1816, bệnh viện vệ tinh.

Trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm về giải pháp, mục tiêu, phương thức tổ chức thực hiện và giải pháp về chính sách hỗ trợ của những giải pháp trên, Bộ Y tế chủ động xây dựng Dự án “ thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo )” nhằm thu hút Bác sỹ trẻ mới ra trường tình nguyện về công tác tại tuyến huyện một số địa phương, góp phần bảo đảm tính bền vững trên cơ sở có giải pháp cụ thể về đào tạo, tuyển dụng, sử dụng và chính sách đãi ngộ phù hợp.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet