Thí điểm tự chủ tài chính ở BV Đa khoa Vinh, Nghệ An đạt kết quả tốt

Khánh Ngọc

Là một trong những đơn vị đầu tiên được Sở Y tế chọn thí điểm về tự chủ chi thường xuyên từ ngày 1/1/2017, Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh, Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thu hút bệnh nhân.

Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập được xác định là 1 trong 5 trọng điểm của kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị định 16/2015/NĐ-CP có nhiều đổi mới căn bản về thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập so với Nghị định số 43/2006/NĐ-CP. Tuy nhiên, Nghị định 16 chỉ quy định các nguyên tắc, quy định chung về cơ chế tự chủ, làm cơ sở để xây dựng Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp trong từng lĩnh vực. Đến ngày 14/6/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Bác sỹ Nguyễn Hồng Trường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vinh, Nghệ An cho biết: “Bệnh viện đã chủ động triển khai nhiều nội dung quan trọng, chủ động được hầu hết mọi hoạt động của đơn vị, tạo tiền đề cho sự phát triển như: Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch, chiến lược phát triển; tổ chức triển khai thực hiện cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với tình hình thực tế của bệnh viện, đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại để phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe bệnh nhân ngày một tốt hơn. Nhờ đó, từ đầu năm 2017 đến nay, lượng bệnh nhân đến bệnh viện tăng đáng kể, trong 6 tháng đầu năm 2017, chỉ tiêu giường bệnh là 280 giường (năm 2016 là 230 giường), công suất sử dụng giường bệnh là 185%, đạt tỷ lệ 123%”.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet