"Thi đua yêu nước góp phần phát triển ổn định vững chắc ngành TT&TT"

Bình Minh

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son khẳng định: Phong trào thi đua yêu nước đã góp phần quan trọng vào sự phát triển ổn định vững chắc và những thành tựu to lớn của ngành TT&TT.

 

Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2011 – 2015 của Bộ TT&TT vừa chính thức khai mạc sáng nay, 24/7/2015, tại Hà Nội.

Đến dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cùng nhiều lãnh đạo Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương, các điển hình tiên tiến của Bộ TT&TT, các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Bộ TT&TT....

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ TT&TT chia sẻ: "Đây là ngày hội lớn, sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của toàn ngành TT&TT".

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ TT&TT, phát biểu khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước Bộ TT&TT giai đoạn 2011 - 2015. Ảnh: Thái Anh.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của phong trào thi đua yêu nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng và lãnh đạo. Trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, phát triển bảo vệ Tổ quốc cũng như trong hòa bình, thi đua khen thưởng luôn có vai trò to lớn góp phần phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tạo động lực thúc đẩy, động viên khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích.

Thấm nhuần lợi dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước là thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, kế thừa truyền thống thi đua yêu nước của dân tộc, của ngành TT&TT, những năm qua, Bộ TT&TT luôn quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng, đã kịp thời ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước, để công tác thi đua khen thưởng là động lực để công chức, viên chức, người lao động toàn ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, góp phần đưa ngành TT&TT liên tục phát triển vững mạnh và đóng góp ngày càng xứng đáng vào thành tựu chung của đất nước.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 725 ngày 7/5/2011 của Thủ tướng về phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 – 2015, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua – Khen thưởng, các phong trào thi đua yêu nước của Bộ TT&TT đã được tổ chức và triển khai liên tục, sâu rộng tại các đơn vị và trên mọi lĩnh vực công tác. Phong trào thi đua yêu nước đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào sự phát triển ổn định vững chắc và những thành tựu to lớn của ngành TT&TT trong 5 năm qua.

Nổi bật là về báo chí, cả nước có 850 cơ quan báo, tạp chí in, 67 đài phát thanh, truyền hình với 181 kênh phát thanh, truyền hình trong nước và 40 kênh truyền hình nước ngoài; trên 100 cơ quan báo điện tử, 423 mạng xã hội và hơn 1.516 trang thông tin điện tử tổng hợp được xác nhận.

Các cơ quan báo chí đã hoạt động trên khắp mọi miền trong nước và nước ngoài, góp phần thông tin tuyên truyền đến toàn xã hội đầy đủ, kịp thời, toàn diện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, tuyên truyền công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam, đưa tin chính xác, phản ánh đầy đủ, kịp thời tình hình chính trị, quốc phòng, kinh tế xã hội. Đồng thời phản bác có hiệu quả các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trong nước và nước ngoài đang chống phá cách mạng Việt Nam.

Đặc biệt, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường phát hiện, tôn vinh, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, người tốt – việc tốt, uốn nắn những cách nhìn lệch lạc, phản ánh tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, phản ánh hình ảnh thân thiện, tươi đẹp của Việt Nam với bạn bè thế giới. Góp phần định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Hoạt động xuất bản in phát hành từng bước vào nền nếp, ổn định và phát triển. Cả nước có 63 nhà xuất bản, 1.500 cơ sở in công nghiệp, 13.700 cơ sở phát hành xuất bản phẩm. Năm 2014 đã xuất bản trên 361 triệu bản, 859 loại văn hóa phẩm với 28 triệu bản, góp phần nâng cao dân trí và làm phong phú đời sống tinh thần cho toàn xã hội.

Mạng lưới bưu chính đã từng bước được củng cố và mở rộng, phục vụ đến tận nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Tiếp tục hoạt động ổn định, chất lượng bảo đảm, đáp ứng nhu cầu thông tin, giao lưu văn hóa của nhân dân. Mạng lưới bưu chính công cộng hiện có hơn 12.000 điểm, trong đó có 8.1814 điểm bưu điện văn hóa xã, bán kính phục vụ bình quân 2,93km/điểm, đảm bảo mỗi xã có 1 điểm phục vụ, 91,7% số xã trong cả nước có báo Nhân dân hàng ngày...

CNTT phát triển nhanh chóng, được ứng dụng rộng rãi trong mọi ngành, lĩnh vực, góp phần quan trọng vào cải cách hành chính, hợp lý hóa sản xuất nâng cao năng suất lao động, trở thành yếu tố không thể thiếu trong mọi hoạt động của đời sống xã hội.

Công nghiệp CNTT là ngành kinh tế quan trọng tạo ra nhiều việc làm cho xã hội, đóng góp ngày càng cao vào tăng trưởng GDP cả nước cũng như xuất khẩu. Tổng doanh thu công nghiệp CNTT đạt mức cao, năm 2014 đạt hơn 27 tỷ USD.

Hạ tầng mạng lưới viễn thông Internet tiếp tục được ổn định, thị trường viễn thông Internet phát triển lành mạnh. Việc cung cấp dịch vụ ngày càng thuận tiện. Đến nay có 24 doanh nghiệp viễn thông được cấp phép thiết lập hạ tầng mạng viễn thông công cộng, trên 100 doanh nghiệp được cấp phép dịch vụ viễn thông; hơn 44 triệu người sử dụng Internet (49% dân số). Tổng doanh thu viễn thông hàng năm đều tăng, riêng năm 2014 đạt 305.000 tỷ đồng. Năm 2014, viễn thông trở thành 1 trong những lĩnh vực phát triển bền vững. Doanh nghiệp viễn thông đứng trong tốp đầu nộp ngân sách Nhà nước.

"Đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết đánh giá những kết quả đạt được, ưu điểm, khuyết điểm trong công tác tổ chức các phong trào thi đua khen thưởng, rút ra bài học đề ra, mục tiêu phương hướng nhiệm vụ, làm tốt công tác khen thưởng trong thời gian tới. Đồng thời biểu dương tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc, nhằm tiếp tục phát huy và nhân rộng phát huy trong thời gian tới. Để thi đua yêu nước là động lực để thúc đẩy mỗi người, mỗi đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ngày càng xứng dáng cho sự nghiệp phát triển ngành TT&TT, sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong thời kỳ mới", Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet