Thi tìm hiểu Văn kiện Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X

H.D

Từ ngày 10/6 đến 30/9 , Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020”.

 Theo đó, đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, mọi công dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hoặc đang công tác, học tập, lao động, sinh sống ở trong và ngoài nước. 

Nội dung cuộc thi nêu bật ý nghĩa quan trọng Đại hội XII của Đảng và Đại hội X Đảng bộ tỉnh Kiên Giang; đánh giá của Đảng về thành tựu to lớn qua 30 năm đổi mới đất nước (1986 - 2016); kết quả nổi bật và hạn chế trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Đại hội IX Đảng bộ tỉnh; mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu quan trọng của Đại hội XII của Đảng trong 5 năm tới; mục tiêu, chỉ tiêu và những khâu đột phá trong 5 năm tới của tỉnh Kiên Giang; các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; những nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ Đại hội X Đảng bộ tỉnh; trách nhiệm và nghĩa vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống…

Cuộc thi tổng kết và trao giải thưởng vào cuối tháng 10/2016. Những bài thi đạt giải được sử dụng làm tài liệu tham khảo và phục vụ công tác tuyên truyền Đại hội XII của Đảng và Đại hội X Đảng bộ tỉnh Kiên Giang.

Căn cứ Kế hoạch số 157-KH/TU, ngày 13/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và Kế hoạch số 12-KH/BTG, ngày 31/6/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020” thông báo về thể lệ cuộc thi như sau:
1. Đối tượng dự thi
- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và mọi công dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hoặc công tác, lao động, sinh sống ở trong nước, ngoài nước.
- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ thư ký không được dự thi.
2. Hình thức thi: Thi viết.
- Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên giấy A4 (phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14); có thể sử dụng hình ảnh để minh họa nội dung.
- Trang đầu bài dự thi phải ghi rõ các thông tin cá nhân: họ tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, số chứng minh nhân dân (hộ chiếu), số điện thoại.
3. Nội dung thi
Mỗi bài dự thi hợp lệ phải trả lời đúng và đầy đủ 10 câu hỏi sau đây:
Câu 1: Đại hội X Đảng bộ tỉnh Kiên Giang và Đại hội XII của Đảng diễn ra vào thời gian nào và có ý nghĩa như thế nào?
Câu 2: Thành tựu to lớn qua 30 năm đổi mới đất nước (1986-2016) được Đại hội XII của Đảng đánh giá như thế nào?
Câu 3: Kết quả chủ yếu và hạn chế trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011-2015) là gì?
Câu 4: Kết quả nổi bật và hạn chế trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2010-2015 là gì?
Câu 5: Mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu quan trọng của Đại hội XII của Đảng nêu ra trong 5 năm tới?
Câu 6: Mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu, các khâu đột phá cho 5 năm tới (2015-2020) của tỉnh?
Câu 7: Các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng?
Câu 8: Đại hội X Đảng bộ tỉnh xác định những nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung lãnh đạo, thực hiện là gì?
Câu 9: Trách nhiệm và nghĩa vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống như thế nào?
Câu 10: Với chức năng, nhiệm vụ của mình, anh (chị) sẽ làm gì để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh?
4. Về nộp bài và chấm bài
- Các bài dự thi được nộp về: Ban tuyên giáo huyện, thị, thành ủy nơi người dự thi công tác và sinh sống; hoặc ban tuyên giáo (tuyên huấn...) các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (nếu công tác ở các ngành tỉnh và lực lượng vũ trang).
- Ban tuyên giáo (tuyên huấn...) các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chịu trách nhiệm tham mưu giúp cấp ủy phát động ở cấp mình, nhận bài dự thi, tổ chức chấm bài và trao giải cấp minh (nếu có); chọn 10 bài dự thi có chất lượng tốt nhất gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh.
5. Thời gian thi
- Bắt đầu từ ngày 10-6 đến 30-9-2016.
- Ban tuyên giáo (tuyên huấn...) các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nộp bài về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh, hạn cuối là 30-9-2016.
- Tổng kết và trao giải thưởng vào cuối tháng 10-2016.
 6. Giải thưởng
* Giải thưởng cá nhân
- 01 giải nhất:                                5.000.000 đồng
- 02 giải nhì, mỗi giải:                    3.000.000 đồng
- 03 giải ba, mỗi giải:                     2.000.000 đồng
- 05 giải khuyến khích, mỗi giải:     1.000.000 đồng
Những bài dự thi được sử dụng làm tài liệu tham khảo và phục vụ công tác tuyên truyền do Ban Tổ chức cuộc thi quyết định.
* Giải thưởng tập thể: xét tặng đối với đơn vị có số lượng bài dự thi nhiều và đạt chất lượng cao.
- 01 giải nhất:                                7.000.000 đồng
- 02 giải nhì, mỗi giải:                    5.000.000 đồng
- 03 giải ba, mỗi giải:                     3.000.000 đồng
- 05 giải khuyến khích, mỗi giải:     2.000.000 đồng
Ngoài ra, Ban Tổ chức Cuộc thi còn xem xét trao thêm một số giải chuyên đề theo đề xuất của Ban Giám khảo. Những bài thi đạt giải được sử dụng làm tài liệu tham khảo và phục vụ công tác tuyên truyền do Ban Tổ chức cuộc thi quyết định.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet