Thị xã Ngã Bảy ở Hậu Giang đạt chuẩn nông thôn mới

Minh Thư

Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hậu Giang có trách nhiệm công bố theo quy định và khen thưởng theo Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".

Được biết, cho đến nay, toàn Thị xã Ngã Bảy đã có 3/3 xã được UBND tỉnh Hậu Giang công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 100%). 100% các xã đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch và cắm mốc chỉ giới và đạt tiêu chí giao thông... Thị xã đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi từng lĩnh vực theo lợi thế từng xã nhằm xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet