Thị xã Thuận An- Bình Dương: Quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống

PV

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã Thuận An - Tỉnh Bình Dương lần thứ XI thành công với quyết tâm phấn đầu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đưa ra.

Thị xã Thuận An (TX. Thuận An) là một trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Bình Dương với tốc độ tăng trưởng luôn ở mức cao.Trên cơ sở dự báo những thuận lợi, khó khăn tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ TX. Thuận An nhiệm kỳ XI giai đoạn 2015-2020, đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội, đồng thời xác định mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ XI giai đoạn 2015-2020. 

Theo đó mục tiêu trong nhiệm kỳ XI đó là: Khai thác lợi thế và tiềm năng mới, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế kỹ thuật - xã hội theo hướng phát triển đô thị, tạo nền tảng để Thuận An trở thành trung tâm dịch vụ đô thị sau năm 2020; giữ vững diện tích vườn cây ăn trái; chú trọng việc đầu tư phát triển đồng bộ nông nghiệp đô thị; gắn phát triển kinh tế với quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo niềm tin cho nhân dân và các doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh; phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại II năm 2017.

                Đại biểu thông qua dự thảo nghị quyết đại hội.            Nguồn:/baobinhduong.vn

Đảng bộ TX.Thuận An tiếp tục xác định giải pháp mang tính đột phá là: Đầu tư phát triển mạnh cơ sở hạ tầng đồng bộ gắn với phát triển vùng công nghiệp - đô thị, phát triển dịch vụ, bảo đảm kinh tế đô thị phát triển ổn định, bền vững, hiệu quả. Nâng cao trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và quản lý đô thị.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TX. Thuận An đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thị xã tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ XI đã đề ra, góp phần cùng tỉnh Bình Dương cũng như cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đồng tâm hiệp lực đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống với quyết tâm phấn đấu đưa Thuận An trở thành trung tâm công nghiệp, đô thị, dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại; xứng đáng với đô thị cầu nối giữa TP.Bình Dương với TP.Hồ Chí Minh.

Ban chấp hành Đảng bộ TX. Thuận An nhiệm kì XI ra mắt đại hội  Nguồn: baobinhduong.vn

Đại hội Đảng bộ TX.Thuận An - Tỉnh Bình Dương cũng đã tiến hành bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015- 2020. Kết quả có 25 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ XI (2015-2020) đã họp phiên thứ nhất để bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Thị ủy. Đồng chí Đỗ Thành Tâm tiếp tục giữ chức Bí thư Thị ủy Thuận An nhiệm kỳ XI cùng 2 đồng chí Lê Quang Vinh và Nguyễn Văn Châu cùng giữ chức Phó Bí thư Thị ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Thị ủy với 5 đồng chí; đồng chí Dương Thị Điệp được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet