Thiếu trang thiết bị cho đài huyện vùng sâu, vùng xa

Bình Minh

Nhiều đài truyền thanh cấp huyện vẫn thiếu trang thiết bị, không đủ điều kiện hoạt động, nhất là ở khu vực nông thôn nghèo, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện vẫn đang giữ vai trò chủ lực trong hệ thống thông tin cơ sở. Việc phát sóng của hệ thống truyền thanh cấp huyện khá linh hoạt nên đây được coi là công cụ phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành hiệu quả của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, theo Bộ TT&TT, mặc dù cơ sở vật chất, trang thiết bị của đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện trên cả nước đã được đầu tư, bổ sung, nâng cấp, sữa chữa, nhưng trên thực tế vẫn còn nhiều hạn chế. Đáng chú ý, các trang thiết bị hầu hết được đầu tư từ lâu, đã hết khấu hao nên công suất giảm, không còn phù hợp với sự phát triển của công nghệ, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động.

Theo số liệu điều tra tính đến tháng 3/2017, bình quân mỗi đài có từ 2,5 - 3 máy ghi hình, máy ghi âm và máy thu, phát sóng. Số lượng thiết bị hoạt động tốt chiếm tỷ lệ thấp (24% đối với máy ghi hình, 27% đối với máy ghi âm và 14% đối với máy thu, phát sóng) vì việc duy tu, bảo dưỡng định kỳ chưa tốt do ngân sách cấp cho việc sửa chữa hoặc thay thế còn hạn chế.

Việc thiếu trang thiết bị kỹ thuật hiện đại ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền của các đài truyền thanh cấp huyện, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số.

Trung bình mỗi đài có 7 máy tính được kết nối Internet, trong đó có 2 máy dùng riêng cho sản xuất chương trình. Nhưng việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất chương trình còn chậm, chưa đồng bộ (hiện còn gần 30 đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện vẫn sản xuất chương trình theo phương pháp cũ, chưa ứng dụng phần mềm sản xuất chương trình).

Về hạ tầng kỹ thuật, đã có 67% các đài sử dụng hệ thống truyền thanh không dây, 9% đài vẫn sử dụng hệ thống truyền thanh có dây để phù hợp với địa hình của địa phương, 24% đài dùng cả hai phương thức (truyền thanh có dây và truyền thanh không dây).

Hệ thống truyền thanh không dây gọn, nhẹ, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, đem lại hiệu quả thu, phát cao. Tuy nhiên, nhược điểm là bắt buộc các vị trí đặt cụm thu phải có điện lưới, vấn đề này thực sự khó khăn khi triển khai ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi hệ thống điện lưới quốc gia chưa có khả năng phủ khắp.

Vẫn còn 5 tỉnh có tỷ lệ phủ sóng phát thanh/cư dân bình quân của đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện dưới 70% là Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Nam và Sóc Trăng. Đây đều là những địa phương còn khó khăn về kinh tế, có địa hình phức tạp, nhiều đồi núi, nhiều vùng lõm, có nơi địa bàn rộng và dân cư thưa thớt.

Theo đánh giá chung của Bộ TT&TT, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các đài truyền thanh cấp huyện vẫn chưa được quan tâm, đầu tư thỏa đáng. Ở nhiều đài, các trang thiết bị kỹ thuật lạc hậu, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền.

Đặc biệt, do điều kiện khí hậu, thời tiết, thời gian sử dụng lâu, nhất là những phương tiện, thiết bị kỹ thuật phải di chuyển liên tục để phục vụ hoạt động thông tin ở các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn, nên nhiều trang thiết bị của đài truyền thanh cấp huyện nhanh xuống cấp, hư hỏng.

Nhiều nơi xây dựng được trụ sở làm việc của đài truyền thanh nhưng thiếu trang thiết bị, không đủ điều kiện hoạt động, nhất là khu vực nông thôn nghèo, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet