Thời gian 11 trận mưa sao băng năm 2016

Ngọc Khánh

Bạn hãy ghi lại các mốc thời gian có mưa sao băng trong năm 2016 để thuận tiện theo dõi nhé!

Người yêu thiên văn có thể ghi nhớ thời gian những trận mưa sao băng trong năm 2016 ngay từ bây giờ. (ảnh minh họa)

11 trận mưa sao băng 2016 theo trang EarthSky có thứ tự như sau:

Tháng 1: ngày 3-4/1/2016 có mưa sao băng Quadrantids

Tháng 4: ngày 21-22/4/2016 có mưa sao băng Lyrids

Tháng 5: ngày 5-6/5/2016 có mưa sao băng Eta Aquarids

Tháng 7: ngày 28-29/2016 có mưa sao băng Delta Aquarids

Tháng 8: ngày 11-12/2016  có mưa sao băng  Perseids

Tháng 10: ngày 7/10/2016 có mưa sao băng Draconids

Tháng 10: ngày 20-21/2016 có mưa sao băng Orionids

Tháng 11: ngày 4-5/2016 có mưa sao băng South Taurids

Tháng 11: ngày 11-12/2016 có mưa sao băng North Taurids

Tháng 11: ngày 16-17/2016 có mưa sao băng Leonids

Tháng 12: ngày 13-14/2016 có mưa sao băng Geminids
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet