Thời gian nghỉ hè giáo viên vẫn được hưởng phụ cấp thu hút

Chúng tôi là giáo viên mầm non thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, đang được hưởng phụ cấp thu hút 70%. Trong thời gian nghỉ hè chúng tôi có được hưởng phụ cấp này không?

Chúng tôi là giáo viên mầm non thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, đang được hưởng phụ cấp thu hút 70%. Trong thời gian nghỉ hè chúng tôi có được hưởng phụ cấp này không? – Cao Thi Hồng Nụ (nuhong***@gmail.com).


* Trả lời:

Theo Điều 8 Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Bộ GD&ĐT “Về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn” quy định:

Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (thuộc địa phương hoặc từ địa phương khác đến) được điều động đến công tác hoặc hiện đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Thời gian hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm.

Còn tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số: 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ GD&ĐT “Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non”, nêu rõ:

Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên mầm non gồm: nghỉ hè và các ngày nghỉ khác, cụ thể: Thời gian nghỉ hè của giáo viên là 08 tuần, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp, trợ cấp (nếu có);

Căn cứ vào các quy định nêu trên và theo thư bạn viết, nếu như bạn chưa hưởng hết phụ cấp thu hút 5 năm thì trong thời gian nghỉ hè bạn vẫn được hưởng phụ cấp này theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số: 48/2011/TT-BGDĐT.

Nguồn GD&TĐ

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet