ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: Cán bộ kê khai tài sản sai thì phải mất chức

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: Cán bộ kê khai tài sản sai thì phải mất chức
infonet “Tôi cho rằng, cán bộ kê khai sai thì phải mất chức. Tại sao như vậy? Vì đã sử dụng bản kê khai này làm điều kiện tối thiểu để được...
Quan hệ hợp tác Việt Nam - Liên Hợp Quốc ngày càng phát triển

Quan hệ hợp tác Việt Nam - Liên Hợp Quốc ngày càng phát triển

infonet Trong suốt 40 năm từ khi chính thức gia nhập Liên Hợp Quốc (LHQ), quan hệ giữa Việt Nam và tổ chức này ngày càng có những bước phát triển quan trọng, hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của Việt Nam, góp phần nâng cao vai trò của LHQ trong thời kỳ mới.

Sự kiện

Dư luận

Nhân vật

Suy&Nghĩ

Đại hội Đảng 12

Xem thêm trên infonet