Chủ tịch TP.HCM không muốn sáp nhập các sở

Chủ tịch TP.HCM không muốn sáp nhập các sở
infonet Chủ tịch UBND TP cho biết quan điểm của TP là không đồng ý với ý tưởng sap nhập các sở thành Sở Kế hoạch - Tài chính, Sở hạ tầng...

Sự kiện

Dư luận

Nhân vật

Suy&Nghĩ

Đại hội Đảng 12

Xem thêm trên infonet