Bộ Công an ra quy định mới về quy tắc ứng xử của CAND

Bộ Công an ra quy định mới về quy tắc ứng xử của CAND
infonet Công an nhân dân không được có hành vi, lời nói hạch sách, nhũng nhiễu, thái độ thờ ơ, vô cảm trước yêu cầu hợp pháp của người dân; không gây...

Sự kiện

Dư luận

Nhân vật

Suy&Nghĩ

Đại hội Đảng 12

Xem thêm trên infonet