“Đến năm 2020, đề xuất nộp phạt ô tô qua tài khoản mới có thể thực hiện được”

“Đến năm 2020, đề xuất nộp phạt ô tô qua tài khoản mới có thể thực hiện được”
infonet Xung quanh đề xuất cần có quy định buộc các chủ ô tô mở tài khoản ngân hàng nhằm phục vụ việc xử phạt vi phạm giao thông, trao đổi với...

Sự kiện

Dư luận

Nhân vật

Suy&Nghĩ

Đại hội Đảng 12

Xem thêm trên infonet