"Tất cả các vấn đề tiêu cực, tôi biết sẽ phát biểu, không trừ một loại nào!"

"Tất cả các vấn đề tiêu cực, tôi biết sẽ phát biểu, không trừ một loại nào!"
infonet Là vị đại biểu có nhiều phát ngôn gây "sốc' nghị trường, thiếu tướng Sùng Thìn Cò (ĐBQH tỉnh Hà Giang) đã trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội...

Sự kiện

Dư luận

Nhân vật

Suy&Nghĩ

Đại hội Đảng 12

Xem thêm trên infonet