Tổng Bí thư: Nói hay là cần nhưng sau đó phải có chuyển biến trong hành động

Tổng Bí thư: Nói hay là cần nhưng sau đó phải có chuyển biến trong hành động
infonet “Quan trọng là thực hiện trong thực tiễn thế nào, lời hứa có thực hiện được không, có giám sát tốt không? Đó mới là điều băn khoăn. Nói hay là...
Tiểu sử ông Trần Thanh Mẫn - tân Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Tiểu sử ông Trần Thanh Mẫn - tân Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

infonet Ngày 22/6, Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 7, khoá VIII đã thống nhất hiệp thương cử ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký UB Trung ương MTTQ Việt Nam là Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII.

Sự kiện

Dư luận

Nhân vật

Suy&Nghĩ

Đại hội Đảng 12

Xem thêm trên infonet