Trang 2
Tháng 11, miền Bắc sẽ đón 4-5 đợt không khí lạnh

Tháng 11, miền Bắc sẽ đón 4-5 đợt không khí lạnh

Bản tin dự báo thời tiết của TT DBKTTV TƯ cho biết, so với tháng 10, không khí lạnh trong tháng 11 sẽ gia tăng về cường độ và tần suất xuất hiện, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng từ 4-5 đợt không khí lạnh.
Xem thêm trên infonet