Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

- Tên gói thầu: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị phòng Studio của Báo Bưu điện Việt Nam


- Đơn vị mời thầu: Báo Bưu điện Việt Nam

- Tên gói thầu: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị phòng Studio của Báo Bưu điện Việt Nam

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: 10giờ 00 phút ngày 26 tháng 6 năm 2017 đến trước 10 giờ 00 phút  ngày 06 tháng 7 năm 2017 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành HSYC: Báo Bưu điện Việt Nam

Tầng 7 tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 043.9369696; Fax: 04.3969364

- Nội dung: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị phòng Studio của Báo Bưu điện Việt Nam tại Tầng 7 tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: Chậm nhất trước 10h15 ngày 06/7/2017.


  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet