Thông báo mời chào hàng

Mua mica (kích thước 40x56cm, dày 3mm) để in bộ ảnh Bác Hồ với Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

- Đơn vị mời thầu: Cục Báo chí.

- Tên gói thầu: Mua mica (kích thước 40x56cm, dày 3mm) để in bộ ảnh Bác Hồ với Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

- Tên gói thầu: In bộ ảnh Bác Hồ với Quốc hội và Hội đồng nhân trên mica.

- Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp thông tin.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu:

Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 25/4/2016 đến ngày 29/4/2016  (trong giờ hành chính)

- Địa chỉ phát hành HSYC: Văn phòng Cục Báo chí

- Điện thoại: 04.39446294; Fax: 04.39446287

- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: Chậm nhất trước 16h30’ ngày 29/4/2016.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet