Thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vay

BT

BIDV Bắc Hà Nội sẽ tiến hành xử lý theo phương thức quy định tại Hợp đồng thế chấp số 1964/2012/HĐTC quyển số 20/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 19/6/2012 và các thỏa thuận, cam kết đã ký giữa BIDV Bắc Hà Nội và ông Vũ Văn Dũng.

Do ông Vũ Văn Dũng đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo quy định tại Hợp đồng tín dụng số 150/2012/882 ngày 21/6/2012 và Hợp đồng tín dụng số 150/2014/381 ngày 04/4/2014 giữa Phòng giao dịch Ngọc Lâm - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội (BIDV Bắc Hà Nội) và ông Vũ Văn Dũng.

Theo quy định của Hợp đồng thế chấp số 1964/2012/HĐTC quyển số 20/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 19/6/2012 giữa ông Vũ Văn Dũng (Bên thế chấp) và BIDV Bắc Hà Nội (Bên nhận thế chấp); Điều 56, Điều 63 Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm, BIDV Bắc Hà Nội thông báo tới Quý cơ quan và ông Vũ Văn Dũng như sau:

BIDV Bắc Hà Nội sẽ tiến hành xử lý tài sản Thế chấp là Quyền sử dụng hợp pháp của bên thế chấp đối với Thửa đất số 462 (1), tờ bản đồ số 330-7 tại địa chỉ: số 7 ngõ 175 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số BI 006529, vào sổ cấp GCN 731 do UBND quận Long Biên cấp ngày 14/11/2011sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày gửi thông báo này.

Địa điểm thu giữ: Tại nơi tọa lạc tài sản đảm bảo.

BIDV Bắc Hà Nội sẽ tiến hành xử lý theo phương thức quy định tại Hợp đồng thế chấp số 1964/2012/HĐTC quyển số 20/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 19/6/2012 và các thỏa thuận, cam kết đã ký giữa BIDV Bắc Hà Nội và ông Vũ Văn Dũng.

Ông Vũ Văn Dũng phải chịu toàn bộ chi phí cho việc bảo quản tài sản đảm bảo kể từ thời điểm thu giữ cho đến khi xử lý xong tài sản đảm bảo; các chi phí xử lý, phát mại tài sản đảm bảo và các chi phí hợp lý khác (nếu có).

Trường hợp Khách hàng không tự nguyện bàn giao tài sản hoặc không có mặt đúng thời gian và địa điểm theo yêu cầu nêu trên hoặc có hành vi chống đối, gây rối trật tự công cộng, BIDV Bắc Hà Nội sẽ đề nghị Ủy ban nhân dân và Cơ quan Công An phường Ngọc Lâm áp dụng các biện pháp theo quy định để bảo đảm cho BIDV Bắc Hà Nội thực hiện quyền xử lý Tài sản Thế chấp.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet