Thông cáo số 4 kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

Ngày 25-10-2016, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật về hội và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật.

Trong quá trình thảo luận, đã có 49 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và không áp dụng của Luật;

- Khái niệm hội, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hội;

- Chính sách của nhà nước đối với hội; vấn đề hỗ trợ kinh phí để hội thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao;

- Các trường hợp bị hạn chế quyền lập hội; quy định về thực hiện quyền lập hội đối với cán bộ, công chức, viên chức; về hội không liên kết, gia nhập các hội nước ngoài, không nhận tài trợ của nước ngoài và trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định;

- Các hành vi bị nghiêm cấm;

- Điều kiện, thủ tục thành lập hội; thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập hội, công nhận điều lệ hội, đình chỉ hoạt động hội, giải tán hội;

- Cơ cấu tổ chức hội, quyền, nghĩa vụ của hội và hội viên, tài sản và tài chính của hội;

- Vấn đề quản lý nhà nước; trách nhiệm quản lý nhà nước về hội;

- Thời gian Quốc hội thông qua Luật về hội;

Bộ trưởng Bộ nội vụ Lê Vĩnh Tân đã giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ tư, ngày 26-10-2016, Quốc hội làm việc tại hội trường để thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.

Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet