Thông qua danh sách bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Quốc hội khóa XIV

N. Huyền

Chiều nay (21/7), Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.
Đại biểu Quốc hội tiến hành bỏ phiếu

Theo đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc giới thiệu bà Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XIV với 480/482 phiếu tán thành (chiếm 97,1%).

487/482 phiếu tán thành (chiếm 96,76%) nhất trí danh sách các ông/bà: Phùng Quốc Hiển, Uông Chu Lưu, Tòng Thị Phóng và Đỗ Bá Tỵ đang giữ chức vụ Phó chủ tịch QH khoá XIII để bầu giữ chức Phó Chủ tịch QH  khoá XIV.

472/482 phiếu tán thành (chiếm 95,55%) nhất trí danh sách giới thiệu các ông bà dưới đây làm Ủy viên UB TVQH:

- Bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của QH khoá XIII dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của QH khoá XIV.

- Ông Phan Thanh Bình, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH khoá 14.

- Ông Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH khoá XIII dự kiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng dân tộc của QH khoá XIV

- Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của QH khoá XIII dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của QH khoá XIV.

- Ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của QH khoá XIV.

- Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH khoá XIII dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Đối ngoại của QH khoá XIV.

- Ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của QH khoá XIII dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của QH khoá XIV.

- Bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của QH khoá XIII dự kiến giữ chức vụ Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban TVQH khoá XIV.

- Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH khoá XIII dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH khoá XIV.

- Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký QH khoá XIII, Chủ nhiệm VPQH dự kiến giữ chức vụ Tổng thư ký QH khoá XIV.

- Ông Vũ Hồng Thanh, Phó Bí thư tỉnh Ủy Quảng Ninh dự kiến giữ chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH khoá XIV.

- Ông Trần Văn Túy, Trưởng ban Công tác đại biểu của UB TVQH khoá XIII, Phó trưởng ban tổ chức TƯ dự kiến giữ chức Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban TVQH khoá XIV.

- Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH khoá XIII dự kiến giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh QH khoá XIV.

Sau khi thông qua danh sách giới thiệu nhân sự, Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu. Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự thành viên Ban kiểm phiếu. 

Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được bầu làm Trưởng Ban kiểm phiếu. 

Ngay sau khi thông qua quy định bỏ phiếu, các đại biểu Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sáng ngày mai (22/7) dự kiến kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố. Ngay sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên UBTV Quốc hội sẽ diễn ra nghi lễ tuyên thệ của tân Chủ tịch Quốc hội.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet