Thông tin chính thức toàn cảnh diễn biến vụ việc tại Đồng Tâm (Mỹ Đức)

N. Huyền

Ngày 18/4, Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phát đi thông tin chính thức về vụ việc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất quốc phòng, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, bắt giữ người trái pháp luật tại Đồng Tâm.
Thông tin chính thức toàn cảnh diễn biến vụ việc tại Đồng Tâm (Mỹ Đức) - ảnh 1
Vụ việc xảy ra tại thôn Hoành - xã Đồng Tâm - huyện Mỹ Đức - Hà Nội

Theo Thành ủy Hà Nội, năm 1980, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng xây dựng sân bay Miếu Môn trên địa bàn các xã: Mỹ Lương, Trần Phú, Đồng Lạc (Chương Mỹ) và Đồng Tâm (Mỹ Đức).

Tháng 10/2014, Bộ Quốc phòng giao cho Quân chủng Phòng không không quân tiếp tục sử dụng làm vị trí đóng quân cho Lữ đoàn 28 (đất quốc phòng) với các mốc giới không thay đổi. Bộ Quốc phòng đã thu hồi 50,03 ha đất do Quân chủng Phòng không không quân quản lý giao cho Viettel tiếp nhận quản lý, sử dụng vào công trình quốc phòng A1 (trong đó gồm 46 ha đất thuộc xã Đồng Tâm).

Một số người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm, Mỹ Đức đã lấn chiếm đất canh tác, xây dựng công trình trên diện tích này. Do có sự buông lông quản lý của chính  quyền địa phương, để xẩy ra tỉnh trạng lấn chiếm, sử dụng, xây dựng công trình trên đẩt quốc phòng nên người dân trên địa bàn xã Đồng Tâm đã co đơn thư  có đon thư khiếu tố lên các cơ quan của huyện và thành phố.

Trong  đơn có 48 nội dung khiếu tố các cá nhân và chính quyền các cấp: có 25 nội dung có cơ sở, 23 nội dung không có cơ sở, Huyện Mỹ Đức đã giải quyết khẩn trương nghiêm túc, có trách nhiệm nhưng còn nhiều nội dung chưa được đồng thuận. Thành  phố đã giải quyểt 15 nội dung công dân còn chưa đồng thuận.

Về cán bộ sai phạm, đã khai trừ Đảng 8 đảng viên, cách chức 1, cảnh cáo 5, khiển trách 5 (nguyên Bi thư đảng ủy, nguyên Chủ tịch, phó Chủ tịch xâ, nguyên tnrởng công an xã), khởi tổ vụ in và khởi tổ 3 bi can. bắt tạm giam 2 bị can (nguyên chủ tịch xã, nguyên cán bộ địa chính xã), cho tại ngoại nguyên Bí thư Đảng ủy xã vỉ lý do sức khỏe.

Về vẩn dề này, Huyện Mỹ Đức và  Thành phổ đã nhiều lẩn tổ chức đối thoại, nghiêm túc giaỉ quyểt nhiều nội dung khiếu tổ và vẫn đang tập trung giải quyểt. Ngày 31/10/2016, UBND TP đã ban hành Kết luận số 47/KL-ƯBND kết luận nội dung tố cáo của một sổ công dân thôn Hoành, xã Đông Tâm,  huyện Mỹ Đức không có cơ sở để giải quyết; giao UBND  huyện Mỹ Đức tuyên truyền, giải thích để công dân hiểu rõ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Thực hiện ý kiến chi đạo của UBND TP, các cơ quan chức năng của Thành phố đã áp  dụng nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đổi thoại, trả lời và giải quyểt nhiều kiến nghị của người dân nhưng số  công dân khiếu kiện vẫn ngoan cố,  kích động, không  chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Đặc biệt, UBND huyện đã thành lập tổ công tác liên ngành xuống địa bàn để làm công tác tuyên truyền, vận động tới từng hộ dân theo phương châm “3 cùng”. Tuy nhiên, khi các tổ công tác của huyện Mỹ Đức đến nhà từng người dần xã Đổng Tâm để vận động, tuyên truyền, triển khai các chù trương, chinhs ách của chinh quyển địa phương, sổ công  dân khiếu kiện tại đây đã không tham gia ký và vận động nguôi dân không ký vào văn  bản cam kết không xâm lấn đất quốc phòng.

Từ cuối nẳm 2016 đến nay, tình hình nội bộ ND tại xã Đồng Tâm  diễn biến phúc tạp, liên quan chủ yểu đến việc số công dân khiếu kiện tổ chức các hoạt động “đòi đất” quốc phòng. Mặc dù các nội dung khiếu nại, tố cáo của số công dân xã Đồng Tàm liên quan đến diện tích đất quốc phòng tới khu vực đổng Sênh đã được cơ quan chức năng của huyện Mỹ Đức, thinh phổ Hả Nội, Bộ Quốc phòng giải quyết và khẳng định diện tích đất tại khu vục đồng Sênh là đất quốc phòng, tuy nhiên sổ công dân  khiếu kiện vẫn không đồng tình và tổ chức nhiểu hoạt động gây phức tạp tại tại địa phương nhất là khi tập đoàn Viêttel nhận bàn giao diện tích đất trên để thi công.

Theo đó, giữa tháng 11/2016, số công dân khiếu kiện lổ chức nhiều hoạt động để ngăn cản, gây khó khăn cho công tác GPMB diện tích đất quốc phòng tại khu vực. 14 hộ dân đang sử dụng như: tụ tập đông người ngăn  cản các cơ quan chức năng của huyện tiến hành đo đạc diện tích gây mất  ANTT lại khu vực kiểm đếm, tổ chức tuần hành đông người kéo đến trụ sở tiếp dân của Trung ương để gửi đơn khiếu kiện.

Đáng chú ý, từ giữa tháng 2 năm 2017 đến nay, khi tập đoàn Viễn thông Viettel tố chức triển khai việc thi công dự án thì số công dân khiếu kiện tại địa bàn tổ chứ nhiều hoạt động gây mất ANTT tại địa bàn và  khu vực đất quốc phòng trên với  tính chất phức tạp ngày càng tăng.

Cụ thể: Liên tiếp trong các ngày 15.19.22, 24, 25, 26. 27. 28/02/2017, số công dân khiếu kiện đã vận động người dân trong địa bàn tổ chức ngăn cản  các đơn vị Quổc phòng cắm biền, chăng dây xác định mốc giới diện lích đất Quốc phòng; tự ý thu giữ số dây phản quang và nhổ biển báo “Khu vục quân sự" tại khu vực này, đưa máy móc, thiết bị, vật tư tư nông nghiệp vào khu vực đang thi công để canh tác... nghiêm trọng hơn, 50 đối tượng trên còn tổ chức cho nhiều người dân tự ý  lấn chiếm, cày bừa, canh tác trên  diện tích đất Quốc phòng tại khu vục đồng Sênh gây  khó khăn cho đơn vị Quân đội trong quá trình triển khai thi công Dự án A1.

Trong các ngày 1/3 và 7/3/2017, số công dân khiếu kiện tại địa bàn tổ chức tập trung đông người tại trụ sỏ UBND xă Đồng Tâm khi các đoàn công tác cùa Huyện đền thực hiện nhiệm vụ; có nhiểu hành vi gây mất ANTT như: gây mất trật  tự tại phòng họp nơi đoàn công tác đang làm việc; sử dụng hệ thống loa phát thanh (tự chế) đế tuyên truyền trái phép trong khu vực UBND xã và trước cửa phòng họp của Tổ công tác tại  Huyện uỷ Mỹ Đức; tụ tập đông người trước cống UBND xặ, đóng cổng UBND xã không cho các phưong tiện của đoàn công tác của huyện rời khỏi trụ sở UBND xã; khi lực lượng Công an huyện thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, dẫn đoàn công tác trên thì ngăn cản, tung tin bịa đặt “xe công an đâm chết người" gâỵ kích động cho quần chúng...

Bên cạnh đó, các công dân khiếu kiện liên tiếp có các hoại động vi phạm lại khu vực đẩt đồng Sênh:

Ngày 10/3/2017: dựng trái phép 1 lều với lý do đế bảo vệ diện tích hoa màu đang gieo trồng, dựng cổng chào bảng tre, gỗ  hưởng thẳng vào lều.

Một bộ phận quần chúng nhân dân buộc con em minh nghỉ học (đến ngày 17/4/2017, số học sinh đến trường mầm non chi có 201/640 trẻ đến lớp (31.4%), tiếu học chỉ có 461/672 em đến lớp chiếm 68.6%; trung học cơ sở có 324/370 em đến lớp chiếm 87.5%)...

Trước cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 30/3/2017, CA TP đã ra quyết định khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng” theo diều 245; Cục Điểu tra Hinh sự Bộ Quốc phòng đi ra quỵét định khởi tổ vụ án "Chổng nguời thi hành công vụ".

Ngày 15/4, Công an đã bắt 4 người có hành vi vi phạm pháp luật để điều tra vụ gây rối trật tự công cộng. Khi cảnh sát bắt giữ những người trên, số công dân xã Đồng Tâm đã bao vây ôtô của lực lượng chức năng, giữ trái phép 38 cán bộ huyện Mỹ Đức và cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội tại nhà văn hóa thôn Hoành.

Số cầm đầu bố trí lực lượng, chặt cây chắn đường vào làng, chuẩn bị gậy, đất, cát và vôi bột, xăng, kẻng sẵn sàng chống trả khi lực lượng chức năng tổ chức phương án giải cứu cán bộ bị giữ.

Thành ủy Hà Nội nhận định, khu vực đất đồng Sênh là đất quốc phòng, đã được Chính phủ giao Bộ Quổc phòng quản lý,  sử dụng; dự án Al là dự án lớn, có ý nghĩa  đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh của Quân đội và đẩt nước. Việc khiếu kiện của một số công dân xã Đổng Tâm huyện Mỹ Đức đã được UBND TP  kết luận và tiếp tục giải quvết theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, từ đầu năm 2017 đến nay số công dân khiếu kiện liên tục lôi kéo, kích động người dân có hành vi vi phạm pháp luật với mức độ vi phạm ngày càng nghiêm trọng:  xâm chiếm đất quốc phòng, gây rối an ninh trật tự trên địa bàn, cản trở các hoạt động bình thường, sinh hoạt của quần chúng nhân dân, chống người thi hành công vụ và bắt giữ người trái pháp luật.

"Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm minh, không để ảnh hưởng đến tư tưởng trong cán bộ và nhân dân huyện Mỹ Đức nói riêng, thành phố Hả Nội nói chung; gây xáo trộn, hoang mang tư tưởng, chia rẽ nội bộ của nhân dân. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục giải quyết và triển khai các biện pháp nhằm ổn định tình hình an ninh, trật tự tại xã Đồng Tâm (Mỹ Đức)"- Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet