Thông tin về các chính sách phúc lợi cho người khuyết tật ở tỉnh Điện Biên

Hội thảo thông tin về các chính sách phúc lợi cho NKT và gia đình NKT trên địa bàn tỉnh Điện Biên vừa được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Sở Y tế của tỉnh Điện Biên, Văn phòng Quốc gia CBM Việt Nam tổ chức.

 

Trong 2 ngày (12 - 13/9), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Sở Y tế của tỉnh Điện Biên, Văn phòng Quốc gia CBM Việt Nam - Một tổ chức có mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật (NKT) đã tổ chức hội thảo thông tin về các chính sách phúc lợi cho NKT và gia đình NKT trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Tại hội nghị, đại diện Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng đã thông tin, phổ biến một số nội dung về: Luật Người khuyết tật; quyền của NKT trong các lĩnh vực bảo trợ xã hội, lao động và việc làm, y tế, giáo dục; Luật và các chính sách về giới, bạo lực giới và khuyết tật, lạm dụng tình dục với phụ nữ và trẻ em khuyết tật...

Theo kết quả rà soát, năm 2015, toàn tỉnh có 5.081 người khuyết tật, 4.345 người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Mặc dù trong những năm qua, được sự quan tâm sâu sắc của các cấp chính quyền, tổ chức, đoàn thể, gia đình, cộng đồng và xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của người khuyết tật trong tỉnh không ngừng được nâng lên song họ vẫn còn gặp nhiều rào cản, khó khăn trong việc hòa nhập cộng đồng như: việc tiếp cận giáo dục; y tế; học nghề; việc làm; tiếp cận các công trình công cộng, tiếp cận các phương tiện giao thông, tiếp cận các dịch vụ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; những mặc cảm, tự ti của bản thân người khuyết tật, của gia đình và định kiến xã hội.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet