Thu hồi giấy phép xuất khẩu lao động đối với 3 công ty lớn

Minh Thư

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành quyết định thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đối với 2 công ty. Như vậy, trong tháng 3 này đã có 3 đơn vị bị thu hồi giấy phép.
Công ty CP Phát triển nguồn lực và dịch vụ dầu khí Việt Nam (PETROMANNING JSC) vừa bị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thu hồi giấy phép xuất khẩu lao động.

Cụ thể, Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số 400/QĐ-LĐTBXH đối với Công ty CP Phát triển nguồn lực và dịch vụ dầu khí Việt Nam (PETROMANNING JSC) theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 15 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Công ty không làm thủ tục đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài sau khi được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Công ty được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 1/8/2016).

Quyết định thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số 401/QĐ-LĐTBXH đối Công ty CP Hàng Hải Đông Đô (DONGDO MARINE) theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 15 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (do không đảm bảo quy định tại Khoản 2, Điều 8) do Công ty không được cấp đổi giấy phép bởi không đáp ứng quy định về vốn pháp định (không đủ 5 tỷ đồng vốn).

Theo quyết định, sau khi bị thu hồi giấy phép, theo quy định tại Điều 24 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Điểm b, Khoản 7, Mục I Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH, hai Công ty trên vẫn phải có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn hiệu lực.

Đồng thời, các công ty này cũng phải báo cáo Cục Quản lý lao động ngoài nước về các hợp đồng đang còn hiệu lực, số lượng người lao động đang làm việc ở nước ngoài, số lượng người lao động đã được tuyển chọn để đưa đi làm việc ở nước ngoài và phương án thực hiện trách nhiệm đối với các hợp đồng còn hiệu lực.

Trước đó, hồi đầu tháng 3, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TBXH) cũng đã thực hiện các thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động đưa lao động đi làm việc nước ngoài của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 (Cienco 8).

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet