Thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận công bố sản phẩm NextG Cal

Phương Thuý

Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế vừa có thông báo về việc thu hồi Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe NextG Cal của Công ty TNHH Thảo dược RQPharma Việt Nam
Ngày 18/3/2016 Cục An toàn thực phẩm ra Quyết định số 114/QĐ-ATTP về viêc thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 21065/2015/ATTP-XNCB ngày 20/8/2015 đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe NextG Cal của Công ty TNHH Thảo dược RQPharma Việt Nam

Lý do Công ty TNHH Thảo dược RQPharma Việt Nam tự nguyện nộp lại Giấy xác nhận công bố cho sản phẩm nói trên. 

Giấy xác nhận công bố hết hiệu lực kể từ ngày 18/3/2016, Công ty TNHH Thảo dược RQPharma Việt Nam không được sử dụng Giấy xác nhận hết hiệu lực để sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe NextG Cal.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet