Thu ngân sách 7 tháng mới đạt 48,2% dự toán năm

N.A

Tổng thu ngân sách đến 15/7 ước tính đạt 584,6 nghìn tỷ đồng mới chỉ bằng 48,2% dự toán năm 2017.
Thu ngân sách 7 tháng mới đạt 48,2% dự toán năm

Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/7 ước tính đạt 584,6 nghìn tỷ đồng, bằng 48,2% dự toán năm. Chi ngân sách đạt 646,4 nghìn tỷ đồng, bằng 46,5% dự toán năm.

Trong đó thu nội địa 462,6 nghìn tỷ đồng, bằng 46,7% dự toán. Thu từ dầu thô 24,6 nghìn tỷ đồng trong 7 tháng đã bằng 64,1% kế hoạch năm. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 96,1 nghìn tỷ đồng.

Thu thuế nội địa tính đến 15/7/2017

Bên cạnh đó, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/7 ước tính đạt 646,4 nghìn tỷ đồng, bằng 46,5% dự toán năm.

Trong đó chi thường xuyên đạt 474 nghìn tỷ đồng, bằng 52,9% dự toán năm. Chi trả nợ lãi 60,1 nghìn tỷ đồng và chi trả nợ gốc từ đầu năm đến 15/7 đạt 110 nghìn tỷ đồng. Cả hai khoản này đều đạt hơn 60% kế hoạch năm.

Riêng chi đầu tư phát triển mới đạt 110,4 nghìn tỷ đồng, bằng 30,9% dự toán năm.

Chi ngân sách Nhà nước tính đến 15/7/2017

Theo đó, mức bội chi ngân sách cả năm đạt 61,8 nghìn tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm. Mức bội chi này chỉ bằng khoảng 2/3 cùng kỳ năm 2016.

Tuy nhiên, mức bội chi từ thực tế chậm giải ngân vốn đầu tư phát triển chứ không phải đến từ việc cắt giảm chi tiêu thường xuyên của bộ máy nhà nước. 

Tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công (7 tháng mới đạt 30,9% dự toán) dấy lên lo ngại đối với nền kinh tế. Theo Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, nếu không có giải pháp cấp bách để thúc đẩy tiến độ giải ngân sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng của nền kinh tế, trong khi tỉ lệ và nghĩa vụ vay trả nợ công ngày càng có khả năng cao hơn.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác cho rằng: “Tiền để trong két không tiêu được, trong khi chúng ta vẫn phải trả lãi, đó là lãng phí”.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê bình 13 Bộ, ngành, địa phương chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet