Thử tài của bạn: Đáp án nào mới đúng?

Theo bạn, đáp án nào trong hình sau là đúng?

Theo bạn, đáp án nào đúng?

Gợi ý: B =14

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet