Bằng sự suy luận của mình, bạn hãy chọn ra hình tròn phù hợp vào dấu ?

PV (sưu tầm)