Quy luật của các con số trong hình này không hề dễ. Bạn hãy thử tài của mình nhé!

Chúc bạn thành công!

PV (Sưu tầm)