Thử tài phán đoán của bạn: 1 hay 2?

Bạn thử đoán xem, nếu chú khỉ này quay bánh răng cưa theo chiều mũi tên đỏ, thì kim ở hình răng cưa cuối cùng sẽ quay về hướng nào?

Gợi ý: 2

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet