Nào, hãy thử tài của bạn, tìm đúng quy luật và tìm ra con số ẩn dưới dấu hỏi chấm! Chúc bạn thành công!

Gợi ý: 91