Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Tinh giản biên chế sẽ theo quy luật "ra 2 vào 1"

Xuân Tùng

Việc tinh giản biên chế sẽ được thực hiện theo quy luật “ra hai vào một”. Tức là, trong tổng số người tinh giản và người nghỉ hưu đúng tuổi, đơn vị chỉ được tuyển mới vào 50%, còn lại 50% thì đưa vào tỷ lệ cắt giảm biên chế.

Đó là thông tin được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đưa ra tại phiên họp báo thường kỳ tháng 11 của Chính phủ chiều tối ngày 27/11 khi được hỏi về quan điểm của đại biểu Quốc hội cho rằng cần giao toàn quyền cho người đứng đầu để giảm biên chế 40%.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, việc xác định tỷ lệ bao nhiêu % để tinh giản biên chế cần phải căn cứ vào việc phân loại chất lượng cán bộ, viên chức của từng cơ quan đơn vị, do chất lượng mỗi cơ quan đơn vị là khác nhau.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ cho rằng, việc tinh giản biên chế thông thường là có tư duy giảm về số lượng. Song với đợt tinh giản biên chế lần này, không chỉ giảm số lượng mà mục tiêu tinh giản biên chế để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn trao đổi với báo chí.

Theo ông Tuấn, việc tinh giản biên chế hiện đã được triển khai và Chính phủ đã ban hành Nghị định 108 về chính sách tinh giản biên chế, hướng dẫn thực hiện tinh giản biên chế.

Theo đó, mỗi cơ quan đơn vị phải đảm bảo xác định rõ tỷ lệ tinh giản biên chế tối thiểu là 10% trong giai đoạn từ năm 2015 – 2021. Như vậy, trung bình mỗi năm mỗi cơ quan đơn vị tinh giản tối thiểu đạt 1,5% biên chế.

Theo Thứ trưởng Tuấn, để đảm bảo có được kết quả tinh giản biên chế tốt, có ba điểm mấu chốt: Thứ nhất, cần gắn thẩm quyền trách nhiệm người đứng đầu trong tinh giản.

Thứ hai, để triển khai có hiệu quả, hàng năm cơ quan đơn vị phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế, xác định chỉ tiêu tinh giản mức độ tối thiểu từ 1,5% năm trở lên và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì người đứng đầu phải triển khai thực hiện và không hoàn thành sẽ được xem là yếu tố đánh giá cơ quan không hoàn thành nhiệm vụ.

Thứ ba, là thực hiện tinh giản biên chế theo quy luật “ra hai vào một”. Tức là, trong tổng số người tinh giản và người nghỉ hưu đúng tuổi, đơn vị chỉ được tuyển mới vào 50%, còn lại 50% thì đưa vào tỷ lệ cắt giảm biên chế.

“Đó là 3 điểm mấu chốt, trách nhiệm và thẩm quyền người đứng đầu được đề cao và nhấn mạnh. Việc tinh giản bao nhiêu % còn phụ thuộc vào chất lượng đội ngũ công chức viên chức mỗi cơ quan đơn vị, và không phải cơ quan nào tỷ lệ cũng như nhau mà phụ thuộc vào đánh giá phân loại cán bộ”, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn nói.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết, đơn vị này đã trình Chính phủ ban hành tiêu chí phân loại đánh giá công chức, viên chức, tạo cơ sở pháp lý cho người đứng đầu triển khai, tiến hành đánh giá phân loại cán bộ theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, để tinh giản được biên chế đòi hỏi người đứng đầu phải có bản lĩnh, đánh giá khách quan công bằng thì việc thực hiện tinh giản biên chế mới đúng mục tiêu đặt ra.

Trước ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc nhiều lãnh đạo trước khi nghỉ chế độ đã bổ nhiệm tràn lan, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cho biết, Bộ Nội vụ sẽ lắng nghe và nghiên cứu ý kiến này. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm lãnh đạo quản lý, việc tuyển dụng là nội dung bình thường trong hoạt động xây dựng đội ngũ công chức viên chức.

“Việc này dựa trên nhu cầu của từng cơ quan đơn vị, quy định Nhà nước về bổ nhiệm. Do đó, ngay cả khi lãnh đạo chuẩn bị nghỉ hưu, thì họ cũng phải hoàn thành trách nhiệm, trường hợp có sai phạm thì vẫn phải xử lý ngay cả khi nghỉ hưu”, Thứ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet