Thủ tướng: 3 điểm quan trọng trong quan hệ với Trung Quốc

P. Hoàng

Trong phiên trả lời chất vấn sáng 18/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian nói về vấn đề Biển Đông và quan điểm trong quan hệ với Trung Quốc.

Thủ tướng cho rằng, Chính phủ đã nhiều lần trình bày trước quốc hội về vấn đề này. Thủ tướng cho biết, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta là nhất quán trong vấn đề biển Đông. Trong lĩnh vực này, chúng ta  đã đạt được những kết quả quả tích cực nhưng cũng gặp không ít những khăn. Thủ tướng cho rằng, chúng ta cần kiên định, kiên trì ,sáng tạo hiệu quả các lập trường quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Thủ tướng cũng nhấn mạnh 3 điểm quan trọng trong quan hệ với Trung Quốc và bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia: “Chúng ta chân thành, làm hết sức mình để tăng quan hệ hợp tác, hữu nghị, bình đẳng, cùng có lợi, cùng phát triển với Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực.

Tôi xin nhấn mạnh, đồng thời, chúng ta kiên quyết đấu tranh, bảo vệ  độc lập chủ quyền, lãnh thổ, lợi ích quốc gia theo đúng chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước cũng như Hiến chương của Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, nhất là công ước về luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc, các cam kết  khu vực, nhất là DOC, tuyên bố ASEAN – Trung Quốc ứng xử của các bên liên quan trên Biển Đông

Thứ ba là đồng thời, với phát triển kinh tế - xã hội, chúng ta phải tăng cường quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phải tăng cường khối đại đoàn kết, sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc; phải tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế về chân lý, lẽ phải của chúng ta.

Gìn giữ hòa bình, ổn định để tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho xây dựng, phát triển, bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN của chúng ta”.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet