Thủ tướng bổ nhiệm, phê chuẩn nhiều nhân sự cao cấp

Nguyễn Dũng

Ngoài bổ nhiệm chức danh Thứ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường, Thủ tướng cũng phê chuẩn nhiều chức danh ở 3 tỉnh Bình Dương, Long An, Quảng Nam.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngoài ra Thủ tướng cũng vừa phê chuẩn nhân sự UBND 3 tỉnh Bình Dương, Long An, Quảng Nam nhiệm kỳ 2011- 2016. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Thanh Cung, để nghỉ hưu theo chế độ.

Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Võ Đức Thành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương; đồng thời, phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Văn Công Danh, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương, để nhận công tác khác.

Tại tỉnh Long An, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Minh Đức, Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Đồng thời phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Trần Hữu Phước, để nghỉ hưu theo chế độ và phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Thanh Nghiêm, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh, để nhận nhiệm vụ mới.

Với tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Nguyễn Văn Lợi, Đại tá, Giám đốc Công an Tỉnh; đồng thời, phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011 -2016 đối với ông Phan Như Thạch, Thiếu tướng, nguyên Giám đốc Công an Tỉnh, để nghỉ chờ hưu theo chế độ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet