Thủ tướng cho phép Kon Tum huy động vốn hoàn thành Quốc lộ 14C

Minh Thư

Thủ tướng cho phép UBND tỉnh Kon Tum được huy động các nguồn vốn hợp pháp của địa phương (không huy động vốn của nhà thầu) để ứng trước vốn thi công hoàn thành Quốc lộ 14C đoạn Km72 - Km97+823.
Dự án Quốc lộ 14C đoạn Km72- Km97+823 cần bổ sung thêm vốn để hoàn chỉnh. (Ảnh: báo Giao thông)

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Giao thông vận tải rà soát, đề xuất điều chuyển nguồn vốn trái phiếu Chính phủ còn dư (nếu có) của các dự án trong danh mục trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2014-2016 của Bộ để hoàn trả số vốn Tỉnh đã huy động ứng trước nêu trên; trường hợp không còn vốn dư trái phiếu Chính phủ thì bố trí trong kế hoạch trung hạn 2016-2020 của Bộ Giao thông vận tải (nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ) để hoàn trả cho Tỉnh theo quy định.

Dự án Quốc lộ 14C đoạn Km72- Km97+823 thuộc Dự án đầu tư xây dựng nền, mặt đường Quốc lộ 14C đoạn Km10- Km97+823 được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt năm 2010 nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum mới được tách lập. Hiện nay, dự án đang cần bổ sung thêm vốn để hoàn chỉnh.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet