Thủ tướng Medvedev thành lập Ủy ban phát triển Crimea

Đức Dũng (lược dịch)

Ủy ban này được thành lập theo chỉ thị của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm phát triển kinh tế - xã hội của Crimea và Sevastopol.
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh thành lập Ủy ban chính phủ về vấn đề phát triển kinh tế-xã hội của Crimea và Sevastopol, Lenta dẫn nguồn tin từ trang web của chính phủ Nga cho biết hôm 28/7.

Ủy ban này sẽ phải phối hợp hành động giữa các cơ quan hành pháp liên bang với các cơ quan điều hành cấp cao của Crimea và Sevastopol trong việc giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế-xã hội của khu vực.  Phó Thủ tướng Nga Dmitry Kozak sẽ lãnh đạo Ủy ban này.

Ủy ban này được thành lập theo chỉ thị của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm phát triển kinh tế-xã hội của Crimea và Sevastopol.

Ngày 15/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý với đề nghị của Thủ tướng Dmitry Medvedev về việc bãi bỏ Bộ vấn đề Crimea để thành lập Ủy ban này. Sau đó, Tổng thống Putin đã ký quyết định xóa bỏ Bộ này vì nhiệm vụ của Bộ Crimea vượt qua thẩm quyền của Bộ Phát triển Kinh tế Nga.

Ngoài ra, Thủ tướng Medvedev cũng đề xuất giới thiệu vào thành phần Chính phủ Crimea và Sevastopol các chức danh thứ trưởng người Nga.

Bộ về vấn đề Crimea được thành lập vào cuối tháng 3/2014 để đảm bảo sự hội nhập của các nước cộng hòa vào không gian pháp lý và kinh tế của Nga, ông Oleg Savelyev lãnh đạo Bộ này.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin lenta, trang chuyên đưa tin về tình hình kinh tế, chính trị, quân sự và các thông tin liên quan đến tình hình các nước trong không gian hậu Xô Viết.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet