Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Chi tăng vọt, nợ Chính phủ vượt trần

Trường Giang

Báo cáo trước Quốc hội về công tác nhiệm kỳ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thừa nhận, chi thường xuyên trong tổng chi ngân sách Nhà nước đang tăng vọt, cùng với đó nợ Chính phủ cũng vượt trần.

Một lần nữa con số về nợ công, nợ Chính phủ lại được nêu ra trong báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ của Chính phủ, được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng báo cáo trước Quốc hội sáng nay (22/3).

Nhìn lại nhiệm kỳ 5 năm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, “Chính phủ đã điều hành chủ động, linh hoạt giữa các chính sách để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn và đạt mức tăng trưởng khá cao trong 5 năm 2011-2015”.

Sự điều hành linh hoạt của Chính phủ thể hiện qua những kết quả về điều hành vĩ mô. Tốc độ tăng giá tiêu dùng giảm mạnh, từ 18,13% năm 2011 xuống còn 0,6% năm 2015 (chỉ tiêu Quốc hội đề ra là 5-7%), thấp nhất kể từ năm 2001.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ loạt yếu kém trong điều hành kinh tế xã hội

Tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm đạt trên 5,9%/năm, năm 2015 đạt 6,68%, cao nhất kể từ năm 2008.

Nhưng, chi thường xuyên lại đang chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng chi ngân sách Nhà nước. Nếu giai đoạn 2006 – 2010 chi thường xuyên chỉ chiếm 55,2% thì 5 năm qua đã “vọt” lên 54-65%.

“Chi thường xuyên chủ yếu là tăng chi cho an sinh xã hội, cải cách tiền lương. Chi cho đầu tư phát triển chỉ khoảng 23,6%”- Thủ tướng giải thích.

Tỷ lệ dư nợ công trên GDP đến cuối năm 2015 là 62,2%, dư nợ Chính phủ là 50,3%, nợ nước ngoài của quốc gia là 43,1%. Riêng nợ Chính phủ đang “vượt trần”, bởi theo Nghị quyết của Quốc hội, đến năm 2015 nợ Chính phủ không quá 50%.

Bên cạnh những kết quả, Chính phủ cũng thẳng thắn chỉ rõ loạt yếu kém trong điều hành kinh tế - xã hội suốt nhiệm kỳ vừa qua.

Việc bảo đảm cân đối thu chi ngân sách nhà nước có mặt còn hạn chế, chậm khắc phục tình trạng thất thu, nợ đọng thuế, chuyển giá và những bất hợp lý trong cơ cấu chi ngân sách, quản lý một số khoản chi chưa chặt chẽ, vẫn còn nhiều lãng phí.

“Nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn, quản lý sử dụng vốn vay ở một số dự án còn kém hiệu quả, khắc phục còn chậm. Năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh còn thấp, cải thiện còn chậm”- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ những yếu kém trong công tác điều hành kinh tế xã hội.

Bên cạnh đó, năng lực dự báo còn hạn chế nên việc xây dựng mục tiêu, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội còn chưa phù hợp. Một số cơ chế, chính sách còn thiếu tầm nhìn dài hạn, tính khả thi chưa cao và phản ứng chính sách trong một số trường hợp chưa thật kịp thời.

Việc bảo đảm cân đối thu chi ngân sách nhà nước còn hạn chế, chậm khắc phục tình trạng thất thu, nợ đọng thuế, chuyển giá và những bất hợp lý trong cơ cấu chi ngân sách, quản lý một số khoản chi chưa chặt chẽ, vẫn còn nhiều lãng phí.

Mặc dù tăng trưởng kinh tế đạt khá nhưng chưa tương xứng với tiềm năng và bình quân cả nhiệm kỳ (5 năm) chưa đạt kế hoạch. Công tác xây dựng và quản lý thực hiện các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thẳng thắn, “trong nhiệm kỳ 2011-2016, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã nỗ lực làm hết sức mình để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Những thành tựu, kết quả đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực có phần đóng góp và trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ”.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet