Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai

Phương Hằng (Báo Đồng Nai)

Sáng 29/9, Đại hội Đại Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Đại hội.

Trong báo cáo Chính trị được trình bày tại Đại hội khẳng định: trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Đồng Nai đã phấn đấu nỗ lực, vượt  qua khó khăn thách thức, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ tỉnh và đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện.

Việc thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng bước đầu đạt một số kết quả khá; nền kinh tế đã vượt qua khó khăn và phát triển theo đúng định hướng. Chỉ số GRDP tăng bình quân mỗi năm 12%, cao hơn so với mức tăng bình quân chung của cả nước và một số địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Toàn cảnh đại hội

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm nhẹ ngành công nghiệp-xây dựng và phát triển mạnh các ngành dịch vụ; thu nhập bình quân theo đầu người/năm của tỉnh đến năm 2015 đạt gần 3.100 USD, tăng 2 lần so với năm 2010, vượt mục tiêu nghị quyết.

Việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển sản xuất, đầu tư hệ thống hạ tầng kinh tế kỹ thuật, đặc biệt là đầu tư các công trình trọng điểm, quan trọng, đầu tư cho nông thôn, hạ tầng đô thị đã mang lại hiệu quả đáng kể, tạo tiền đề thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội.

Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được tăng cường, tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số nơi đã được ngăn chặn và có bước phục hồi. Các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện một cách đồng bộ, tập trung đúng mức và đạt kết quả khá tích cực về giải quyết việc làm, đào tạo nghề, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Sự nghiệp phát triển giáo dục-đào tạo, văn hóa, xã hội đạt được những kết quả tích cực…

Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực; phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng không ngừng được nâng cao. Khối đại đoàn kết toàn dân được mở rộng và phát huy; nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể ngày càng được đổi mới thiết thực, hiệu  quả. Quốc phòng, an ninh được không ngừng được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đối chiếu với các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội IX mà Đảng bộ tỉnh đề ra, có 33/40 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt; thực hiện đạt mục tiêu Đồng Nai cơ bản là tình công nghiệp hóa-hiện đại hóa.

Báo cáo chính trị cũng xác định rõ mục tiêu tổng quát của tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 là tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; xây dựng và phát triển con người toàn diện; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; xây dựng Đồng Nai giàu mạnh, văn minh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Đại hội Đại Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những thành tựu phát triển đi lên toàn diện trên các lĩnh vực của tỉnh Đồng Nai trong nhiệm kỳ vừa qua, nhất là Đồng Nai là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong công nghiệp hóa - hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng đề nghị Đại hội dành thời gian thảo luận nghiêm túc, làm rõ hơn nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém và đề ra các biện pháp khắc phục như: chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh chưa cao; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh có xu hướng giảm; trình độ công nghệ của phần lớn doanh nghiệp trong nước còn lạc hậu; công tác quản lý đất đai, đô thị, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường có mặt còn bất cập…

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả hơn nữa phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị tỉnh Đồng Nai tiếp tục thực hiện hiệu quả tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc, có định hướng vào các ngành, các lĩnh vực có lợi thế, các dự án, các sản phẩm công nghệ cao, sức cạnh tranh cao, thân thiện với môi trường; khuyến khích đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp; phát triển mạnh các loại hình dịch vụ-thương mại có giá trị gia tăng cao như tài chính, ngân hàng, du lịch, logistic, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ; đồng thời phát triển các dịch vụ phục vụ người lao động ở các khu công nghiệp và phát triển du lịch…

Cùng với tập trung huy động các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, Thủ tướng đề nghị tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, giá trị gia tăng cao theo hướng hình thành chuỗi giá trị khép kín; khuyến khích, hỗ trợ hình thành các tổ chức hợp tác, liên kết đa dạng, tự nguyện trong các khâu để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp.

Thủ tướng lưu ý tỉnh Đồng Nai phối hợp với các địa phương thực hiện tốt liên kết vùng; phối hợp với các bộ, ngành triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án trọng điểm, đặc biệt là xây dựng sân bay Long Thành; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, phấn đấu đưa Đồng Nai trở thành một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có uy tín ở vùng Đông Nam Bộ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị tỉnh Đồng Nai kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh về mọi mặt; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ Đồng Nai nhiệm kỳ 2015-2020, Thủ tướng nêu rõ nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa quyết định là phải tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực của cán bộ, đảng viên; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, đề cao trách nhiệm trước nhân dân; tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Đại hội phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, với tinh thần trách nhiệm cao sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu vào Ban chấp hành mới của Đảng bộ có cơ cấu hợp lý để đảm bảo sự lãnh đạo bao quát, toàn diện, bảo đảm tính kế thừa và phát triển; đồng thời lựa chọn những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ, ý chí của Đảng bộ để bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII./.

Theo chương trình, Đại hội sẽ diễn ra tới hết buổi chiều 30/9.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet