Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời nhiều câu hỏi bằng văn bản

P. Hoàng

Thủ tướng cho biết đã nhận được 18 phiếu hỏi với 27 câu hỏi chất vấn trực tiếp về những vấn đề quan trọng của đất nước như chủ quyền lãnh thổ, tham nhũng, lãng phí, hàng giả, hàng nhái, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, các câu hỏi đã được giao cho các cơ quan liên quan trả lời đại biểu bằng văn bản. Một số câu hỏi đã được các Phó Thủ tướng trả lời tại hội trường.

Thủ tướng đã đọc báo cáo chung về kinh tế xã hội trong tháng 10 và tháng 11 năm 2015. Theo đó,  kinh tế vĩ mô ổn định, chỉ số giá tiêu dùng 11 tháng tăng 0,6-0,7 %, dư nợ tín dụng cả năm tăng 17%, mặt bằng lãi suất, tỷ giá và thị trường ngoại hối tiếp tục ổn định.

Xuất khẩu 11 tháng đạt 149 tỷ USD (tăng 8,5%); vốn FDI thực hiện 13,2 tỷ USD (tăng 17%), thu ngân sách ước đạt 94,1% dự toán (tăng 8,3%) chi ngân sách 88,4% dự toán (tăng 7,4%). Khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 7 triệu lượt. 

An sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo, tạo việc làm cho 1,5 triệu lao động (tăng 2,8%), các lĩnh vực văn hóa, môi trường, an toàn, an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. 

"Chúng ta đạt được các mục tiêu Quốc hội đề ra. Chính phủ sẽ nỗ lực tập trung để đạt mức cao nhất, phấn đấu tăng trưởng GDP đạt trên 6,5%, khẩn trương triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngay ngày đầu 2016" - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Trả lời câu hỏi của các đại biểu Trương Trọng Nghĩa, Lê Như Tiến, Trịnh Ngọc Phương, Võ Kim Cự về việc đề nghị nói rõ nội hàm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và những giải pháp mà Chính phủ đã, đang thực hiện, Thủ tướng Chính phủ nêu: Nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường hiện đại với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế vận hành theo quy luật kinh tế thị trường. Nhà nước sử dụng thể chế luật pháp, công cụ điều tiết để phát triển văn hóa, thực hiện công bằng và an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và bảo vệ môi trường... Nhà nước tập trung tạo môi trường cho người dân và doanh nghiệp bình đẳng trong đầu tư kinh doanh, phát huy cao nhất quyền làm chủ của nhân dân. Các nguồn lực được tận dụng tối đa để xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Để thực hiện được các nội dung trên, Chính phủ đã và đang triển khai nhiều giải pháp như: hoàn thiện thể chế, luật pháp, cơ chế, chính sách phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch phát triển cho phù hợp với yêu cầu của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; chủ động mở cửa thị trường, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát, quản lý hiệu quả nợ công, nợ xấu, bảo đảm an toàn tài chính quốc gia...

Đối với hàng hóa dịch vụ công thiết yếu như y tế, giáo dục, Chính phủ kiên định thực hiện cơ chế giá thị trường theo lộ trình phù hợp, tính đúng, tính đủ, công khai các yếu tố hình thành giá đồng thời hỗ trợ phù hợp cho người nghèo, đồng bào dân tộc. 

Trả lời chất vấn của các đại biểu Hà Sĩ Đồng, Trần Ngọc Vinh, Trương Trọng Nghĩa về nội dung của giảm nghèo đa chiều và các giải pháp mà Chính phủ sẽ triển khai, Thủ tướng cho biết, đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, là mục tiêu của phát triển bền vững được nhân dân và cộng đồng quốc tế ủng hộ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 14,2% năm 2011 xuống còn 4,5% năm 2015. Riêng các huyện nghèo giảm từ 58,3% xuống còn 28%. Nhìn lại 20 năm, nước ta có khoảng 30 triệu người thoát nghèo. Đây là thành tựu nổi bật của công cuộc đổi mới, được toàn xã hội và cộng đồng đánh giá cao.

Theo Thủ tướng, việc xác định chuẩn nghèo đơn chiều chỉ dựa vào thu nhập bộc lộ nhiều hạn chế. Việc phân loại, đánh giá, xác định đối tượng nghèo, chính sách giảm nghèo thiếu tính tổng thể, toàn diện. Để khắc phục, các tổ chức quốc tế khuyến cáo 30 quốc gia nghiên cứu và áp dụng phương pháp đo lường nghèo đa chiều. Xác định nghèo đa chiều ngoài dựa vào thu nhập còn thêm các tiêu chí như tiếp cận nhu cầu cơ bản ở mức tối thiểu. Đây cũng là phương pháp phù hợp với chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc vì sự phát triển bền vững.

Chính phủ trình, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 76 về đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo bền vững đến 2020. Trong đó, giao Chính phủ chỉ đạo xây dựng chuẩn nghèo mới theo phương pháp tiếp cận đa chiều nhằm đảm bảo mức sống tối thiểu và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.  

Thực hiện nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng đã phê duyệt Đề án tổng thể chuyển đổi phương pháp xác định hộ nghèo từ đơn chiều sang đa chiều. Trong đó, quy định chuẩn nghèo bao gồm cả tiêu chí thu nhập và tiếp cận dịch vụ cơ bản: như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch. Thủ tướng sẽ sớm ban hành chuẩn nghèo đa chiều mới áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. “Trong tuần tới, chúng tôi sẽ ký quyết định ban hành” - Thủ tướng nói.

Thủ tướng cho biết, với chuẩn nghèo đa chiều, trong đó tiêu chí thu nhập là 700.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn, 900.000 đồng/người/tháng thì tỷ lệ hộ nghèo khoảng 12%, hộ cận nghèo 6%. Dự kiến ngân sách với hộ nghèo, cận nghèo năm 2016 tăng 15.000 tỷ đồng so với năm 2015. Chính phủ sẽ rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn mới và chuẩn bị điều kiện thực hiện trong năm 2016 gắn với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2016 -2020 vừa được Quốc hội thông qua, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các chính sách đặc thù đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn đặc biệt khó khăn, nhất là về đất ở, nhà ở, nước sạch, y tế giáo dục, phát triển ngành nghề khuyến nông, khuyến lâm, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển nguồn nhân lực cho xã nghèo.

Thủ tướng cũng đã có phần trả lời nêu quan điểm về vấn đề quan hệ trên Biển Đông. Ngoài ra, các câu hỏi của các đại biểu khác được Thủ tướng cho biết sẽ trả lời bằng văn bản và sẽ được công bố công khai trên Cổng thông tin Điện tử Chính phủ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet