Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bận rộn cả trong 15 phút giải lao

Nguyễn Cường

Ngày 29/4 tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) đã diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các doanh nghiệp trong cả nước. Số lượng người tham gia vượt quá dự tính của ban tổ chức khiến nhiều người không được vào bên trong.
Tại giờ giải lao giữa buổi làm việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ động ra ngoài để nói chuyện với mọi người.
Ngay khi ông xuất hiện lập tức hàng chục người đi tới để nói chuyện.
Trong bài phát biểu khai mạc Thủ tướng nhấn mạnh sẽ không hình sự hóa các quan hệ kinh tế. Điều này nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của chủ các doanh nghiệp.
Thủ tướng tiếp xúc với các đại biểu doanh nghiệp và báo chí.
Gần như trong suốt 15 phút giải lao Thủ tướng vẫn liên tục trả lời các câu hỏi.
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet