Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Ngoại giao cần tập trung vào 5 nhiệm vụ chính

M.A

Phát biểu chỉ đạo trong phiên họp ngày 23/8 của Hội nghị Ngoại giao 29, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, ngoại giao Việt Nam cần tập trung vào 5 nhiệm vụ chính.

Sáng ngày 23/8/2016, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Phiên họp với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao phục vụ phát triển”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, các đồng chí Bộ trưởng các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, cùng các đồng chí Ủy viên trung ương, lãnh đạo các bộ, ban, ngành và địa phương, các đồng chí nguyên lãnh đạo và cán bộ lão thành của Bộ Ngoại giao, các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cán bộ chủ chốt của các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao và lãnh đạo một số doanh nghiệp lớn của nước ta.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt tay các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Thế giới và Việt Nam.

Hội nghị đã tập trung đánh giá những xu thế phát triển lớn trên thế giới và khu vực, trong đó có chiều hướng tăng trưởng của kinh tế thế giới, xu thế hợp tác quốc tế gắn với phát triển bền vững, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xu thế hội nhập, liên kết kinh tế đa tầng nấc, tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng... trong bối cảnh Việt Nam triển khai mạnh mẽ chủ trương của Đại hội XII Đảng về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng mà trọng tâm là hội nhập kinh tế, cũng như định hướng chiến lược về tham gia xây dựng, định hình các cơ chế đa phương và tham gia, triển khai các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định công tác đối ngoại của ngành Ngoại giao thời gian qua đã góp phần to lớn và quan trọng giữ gìn môi trường hòa bình, tranh thủ nguồn lực bên ngoài cho phát triển, củng cố nền tảng lợi ích chiến lược lâu dài của ta với các đối tác, tạo thế và lực chưa từng có cho Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ chúc mừng ngành Ngoại giao về những thành tựu nổi bật đạt được, và biểu dương nỗ lực cống hiến, dấn thân của các thế hệ cán bộ ngoại giao vào sự nghiệp chung của dân tộc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh ngành Ngoại giao cần học theo tư tưởng, tấm gương và phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh, tiếp tục kiên trì giữ vững nguyên tắc nhưng linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Thủ tướng hoan nghênh Bộ Ngoại giao đã đề cao tư duy mới về ngoại giao phục vụ phát triển với cách tiếp cận liên ngành, đa ngành, đa phương, đóng góp vào việc thay đổi tư duy, nhận thức về đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững đất nước, bắt nhịp với thời đại.

Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao tập trung vào năm nhiệm vụ chính sau: Thứ nhất, định hình những ưu tiên và xác lập tư duy chiến lược cho ngoại giao trong thời kỳ mới. Thứ hai, chủ động tham gia và đóng vai trò quan trọng hơn nữa trong việc xây dựng thể chế của các định chế hợp tác quốc tế và khu vực. Thứ ba, chủ động đề xuất, hỗ trợ triển khai, phối hợp tốt với các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp theo phương châm “tham mưu, triển khai, đồng hành và liên kết sâu rộng”. Thứ tư, phối hợp chặt chẽ và thống nhất giữa các Bộ, ngành và địa phương về nhiệm vụ đối ngoại và quản lý đối ngoại. Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương nghiên cứu giao cho từng Đại sứ quán, Thương vụ các nhiệm vụ đối ngoại và kinh tế đối ngoại cụ thể, đồng thời rà soát các cơ chế, chế độ tài chính nhằm bảo đảm đời sống và điều kiện công tác tốt nhất cho các cơ quan đại diện và cán bộ ngoại giao; có cơ chế đánh giá kết quả các hoạt động đối ngoại dựa trên sự phản hồi của người dân, doanh nghiệp, các Bộ, ngành. Thứ năm, các cơ quan đại diện ở nước ngoài phải đại diện một cách chân thực nhất hình ảnh của Việt Nam, lợi ích của Việt Nam ở nước sở tại.

Trong phát biểu của mình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao vai trò quan trọng của ngành Ngoại giao và các cơ quan đại diện trong việc hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động kinh tế đối ngoại, đồng thời nhấn mạnh ngành Ngoại giao cần nỗ lực, góp phần tạo đột phá phát triển đất nước trong giai đoạn 2016-2020.

Trong phát biểu, các đồng chí Bộ trưởng, lãnh đạo các Bộ, ngành đều đánh giá cao những thành tích to lớn của ngành Ngoại giao và các Trưởng Cơ quan đại diện trong hoạt động đối ngoại nói chung, và công tác ngoại giao phục vụ phát triển nói riêng, nhất là trong việc phối hợp, hỗ trợ huy động nguồn lực bên ngoài về vốn, công nghệ, thị trường, đối tác, lao động, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục - đào tạo... phục vụ tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hướng vào phát triển xanh, bền vững, chất lượng, góp phần thực hiện các đột phá chiến lược mà Đại hội Đảng đã đề ra. Các Bộ, ngành cũng hoan nghênh chủ trương của ngành Ngoại giao nâng công tác ngoại giao kinh tế lên tầm cao mới về chất, chuyển mạnh trọng tâm và ưu tiên phục vụ các mục tiêu phát triển mới của đất nước, đồng thời đề xuất những định hướng, yêu cầu nhằm tăng cường phối hợp với ngành ngoại giao trong thời gian tới.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet