Thủ tướng: Phải chuyển đổi đơn vị công lập thành công ty cổ phần

Trường Giang

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố… sẽ phải chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 22/2015/QĐ-TTg quy định về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thành công ty cổ phần (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp công lập).

Ba hình thức chuyển đổi là giữ nguyên vốn Nhà nước hiện có tại đơn vị sự nghiệp công lập, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; bán một phần vốn Nhà nước hiện có; kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Phương thức bán cổ phần lần đầu: Bán đấu giá công khai, bảo lãnh phát hành và thỏa thuận trực tiếp.

Các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ phải chuyển đổi thành công ty cổ phần

Khi thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần, đơn vị có trách nhiệm sắp xếp, sử dụng tối đa số lao động tại thời điểm quyết định chuyển đổi và phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết chế độ nghỉ việc, thôi việc cho người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và các quyền lợi khác theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, quyết định cũng quy định các chính sách đối với đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi và người lao động. Cụ thể, các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi được miễn lệ phí trước bạ đối với việc chuyển những tài sản thuộc quyền quản lý và sử dụng của đơn vị sự nghiệp công lập thành sở hữu của công ty cổ phần; được miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; được ký lại các hợp đồng thuê đất, thuê nhà cửa của các cơ quan Nhà nước theo quy định của pháp luật về đất đai, tài sản... Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa… khi chuyển sang công ty cổ phần vẫn được tiếp tục áp dụng các ưu đãi trong các lĩnh vực này như trước khi chuyển đổi.

Về việc  mua cổ phần của người lao động, với người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của đơn vị sự nghiệp công lập tại thời điểm công bố giá trị được mua tối đa 100 cổ phần/năm thực tế làm việc tại khu vực Nhà nước với giá bán bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất (trường hợp đấu giá công khai trước), hoặc bằng 60% giá bán thành công thấp nhất cho các nhà đầu tư chiến lược (trường hợp bán cho nhà đầu tư chiến lược trước).

Người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của đơn vị tại thời điểm công bố giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi, có cam kết làm việc lâu dài ít nhất 3 năm được mua thêm mức 200 cổ phiếu/năm cam kết làm việc tiếp nhưng tối đa không quá 2.000 cổ phiếu. Riêng người lao động là các chuyên gia giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có cam kết làm việc lâu dài ít nhất 5 năm được mua thêm theo mức 800 cổ phần/năm cam kết làm việc tiếp nhưng tối đa không quá 8.000 cổ phiếu.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet