Thủ tướng: Phải tiết kiệm từng đồng bạc của dân!

N. Huyền

Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương phải vượt qua tư duy nhiệm kỳ, lợi ích cục bộ, rà soát loại bỏ những quy định bất cập, công khai ngân sách, tiết kiệm từng đồng của dân.

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khi kết luận phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương vào sáng nay (29/12). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá: “Trong bối cảnh rất khó khăn vì thiên tai, nhân tai, song chúng ta đã đoàn kết, vượt qua để đạt được nhiều kết quả quan trọng về kinh tế, xã hội. Chúng ta có 11 chỉ tiêu vượt mức báo cáo Quốc hội, 2 chỉ tiêu xấp xỉ đạt. Đặc biệt là chúng ta vượt chỉ tiêu thu ngân sách, nhiều địa phương, nhiều ngành đổi mới rất quyết liệt. Niềm tin thị trường, niềm tin xã hội được tăng lên”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng cũng  lưu ý lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương phải vượt qua tư duy nhiệm kỳ, lợi ích cục bộ, rà soát loại bỏ những quy định bất cập, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển doanh nghiệp, đẩy mạnh tái cơ cấu, đẩy mạnh cơ chế khoán, công khai ngân sách, tiết kiệm từng đồng bạc của dân, chống xa hoa, lãng phí, phô trương hình thức, kiên quyết chống lợi ích nhóm,... với tinh thần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững, xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng lưu ý, năm 2017 dự báo vẫn còn rất nhiều khó khăn (thiên tai, nợ công, năng lực cạnh tranh, biến động quốc tế phức tạp, khó lường...), để đáp ứng nhu cầu người dân, doanh nghiệp tốt hơn nữa, Thủ tướng chỉ đạo, cả hệ thống phải chuyển động, đặc biệt là chính quyền cơ sở vì nơi đây sát dân.

Do đó, Thủ tướng  đặt ra 30 công việc phải thực hiện trong năm 2017.  Trong đó có những đầu việc tiêu biểu: Giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát không quá 4%. Đây là điều kiện tiên quyết tạo môi trường ổn định cho đầu tư kinh doanh và phát triển bền vững.

Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP phát triển 6,7%. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho kinh doanh, chủ động ngay từ quý I. Đi liền với phát triển là tăng trưởng bền vững không tăng trưởng bằng mọi giá.  

Tập trung tháo gỡ thể chế chính sách, các Bộ, ngành sớm phát hiện trình Chính phủ những quy định nào kìm hãm sự phát triển của đất nước, từng ngành từng lĩnh vực. Việc gì trong thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các Bộ ngành làm ngay.

Phải xử lý nợ xấu và nợ công trong đó thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… trước hết trong cơ quan nhà nước. Phải tiết kiệm từng đồng bạc của dân. Giao Bộ Tài chính có giải pháp siết chặt sử dụng vốn ngân sách, nợ công phải được kiểm soát.

Phải phát động trong toàn xã hội, đặc biệt cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước một phong trào tiết kiệm rộng rãi chống xa hoa lãng phí, chống phô trương hình thức.

Tăng cường huy động nguồn lực ngoài nhà nước. Thu hút vốn từ tư nhân vào phát triển kinh tế tư nhân. Giao Thống đốc Ngân hàng nhà nước giảm lãi suất cho nền kinh tế.

Tập trung vốn ngân sách nhà nước và huy động nguồn lực ngoài nhà nước, trong đó các dự án phát triển hạ tầng trọng điểm (đường sắt  cao tốc Bắc Nam, dự án sân bay Long Thành…) trên tinh thần những công trình này thực sự xã hội hóa áp dụng mạnh mẽ.

Quyết liệt xử lý nợ xấu, phải giải quyết căn bản các tổ chức tín dụng yếu kém trong năm nay.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet