Thủ tướng "thúc" chuyển đại diện vốn chủ sở hữu Nhà nước về SCIC

Trường Giang

Phần đại diện vốn chủ sở hữu Nhà nước tại các doanh nghiệp phải được chuyển về SCIC trước ngày 31/8/2015.

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). 
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ chỉ đạo các đơn vị liên quan và Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước về SCIC phối hợp với SCIC khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và thực hiện chuyển giao theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 31/8/2015.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương chuyển đại diện vốn chủ sở hữu Nhà nước về SCIC trước 31/8/2015

Trường hợp Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp không phối hợp, làm ảnh hưởng đến tiến độ chuyển giao thì các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ phối hợp với SCIC thay thế Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước về SCIC theo quy định.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet