Thủ tướng: Xử nghiêm lãnh đạo chậm cổ phần hóa doanh nghiệp

Trường Giang

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng “thúc” các bộ, ngành năm nay phải cổ phần hóa xong 289 DNNN và xử nghiêm lãnh đạo DN không thực hiện hoặc thực hiện không có kết quả tái cơ cấu.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đưa ra lộ trình cụ thể đối với các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) phải cổ phần hóa (CPH). Đối với 82 DN đã thành lập Ban Chỉ đạo CPH, khẩn trương xác định giá trị DN trong quý II/2015, quý III/2015 công bố giá trị DN và quý IV/2015 hoàn thành CPH.

Đối với 126 DN đang xác định giá trị DN, phấn đấu quý II/2015 công bố được giá trị DN và quý III/2015 hoàn thành CPH. Đối với 52 DN đã công bố giá trị DN, phấn đấu trong quý II/2015 hoàn thành CPH.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng "thúc" các bộ, ngành phải hoàn thành CPH DNNN trong năm 2015

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính hướng dẫn việc giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong xác định giá trị DN như: hoàn nhập các khoản dự phòng vào vốn nhà nước, xác định giá trị các khoản đầu tư dài hạn, giá trị tiềm năng, tài sản đã hết khấu hao, định giá lại các khoản đầu tư tài chính tại thời điểm chuyển DN thành công ty cổ phần; hướng dẫn việc bán cổ phần theo lô…

Liên quan tới thoái vốn ngoài ngành, trong tháng 4/2015, rà soát những doanh DN đã CPH nhưng số cổ phần bán được lần đầu chưa đạt tỷ lệ theo phương án đã được phê duyệt thì đề ra lộ trình và bán tiếp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Hiện cả nước đã thoái vốn được gần 5.000 tỷ đồng nhưng tổng thu về đã lên tới gần 7.000 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực bất động sản chiếm 45% tổng thu từ thoái vốn. Đáng chú ý là số doanh nghiệp thực hiện đấu giá cổ phần hóa và thoái vốn qua 2 Sở Giao dịch chứng khoán trong năm 2014 cao gấp 1,4 lần so với cả 3 năm trước.

Đến nay đã có 23 bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp DNNN theo tiêu chí, danh mục phân loại DN 100% vốn Nhà nước. Thủ tướng đã phê duyệt 19 phương án, trong đó bổ sung 106 DN CPH năm 2015 và 109 DN CPH giai đoạn 2016-2020.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu xử lý nghiêm với những lãnh đạo DNNN không thực hiện hoặc thực hiện không có kết quả tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước và nhiệm vụ chủ sở hữu giao trong quản lý, điều hành DN.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet