Thủ tướng yêu cầu thông tin đầy đủ Đề án cải tạo, thay thế cây xanh ở Hà Nội

Minh Thư

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến cho rằng, thời gian qua, UBND TP Hà Nội đã nghiêm túc chỉ đạo thanh tra vụ việc cải tạo, thay thế một số cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội tiếp thu ý kiến của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Chính phủ tiếp tục triển khai, thực hiện Kết luận Thanh tra tại văn bản số 904/KL-TTTP ngày 8/5/2015 của Thanh tra Thành phố Hà Nội và thông tin công khai kết quả xử lý.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội thực hiện thông tin đầy đủ Đề án cải tạo, thay thế cây xanh đô thị hai bên đường Hà Nội giai đoạn năm 2014 – 2015.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet